Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan U Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan U Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 uak uwa; sedulur tuwa bapa/biyung
2 uang
3 uang kopi ujuran
4 uap
5 ubah
6 uban
7 ubanan duwè uwan
8 ubek onggoléki ing ngendi-ngendi
9 uber oyak
10 ubin jobin; tègel
11 ubun-ubun embon-embonan
12 ucap clathu; guneman
13 ucapan guneman; omongan
14 ucek menet-menet nganggo driji (tumrap mata); ngremet-remet sarto nggosok-gosok (tumrap umbah-umbahan)
15 udik wewengkon kali sing cedhak karo tuké
16 udut rokok
17 ugal-ugalan ndugal
18 uji jajal
19 ujian ujian
20 ujung pucuk
21 ukir
22 ukiran asilé ngukir; bagèan sing diukir
23 ukur nyumurupi sepira dawané; nggawé pola
24 ukuran piranti kanggo ngukur
25 ulama ulama; wong kang ahli ing babagan Agama Islam
26 ulang
27 ulangan ambalan; pindhon
28 ular
29 ular belang weling
30 ular-ular pitutur; pituduh
31 ular-ularan ulo-ulonan
32 ulat
33 ulek ngulek
34 ulekan piranti kanggo ngulek
35 ulet wulet
36 uli nguyek-uyek lan menyet-menyet
37 ulik diuthak-athik; diopeni kanthi apik (tumrap tanduran)
38 uling anak sidhat; anak sengkeran; bojo simpenan
39 ulir ubengan (ing mur)
40 ulur mundhak dawa
41 umat rakyat; wong-wong sing nglakoni agama Islam
42 umbalan sèwan; dhuwit sèwan; opahan; buruhan
43 umbar dijarné; ditokaké
44 umi biyung; embok
45 umpama
46 umpan pakan iwak ing pancing
47 umum umum
48 umur
49 undang ulem
50 ungu wungu
51 upaya upaya
52 usir usir
53 usus usus
54 utuh
55 utusan caraka
56 umbal nyèwa tetunggangan; beburuh
57 uber-uberan oyak-oyakan; bledig-bledigan
58 ulia wong suci; ahli tapa
59 uliran sekrupan; puteran
60 ujung-ujungnya tèk-tèkané
61 ujungnya akhiré
62 ucapan terima kasih panarima
63 ugal ndugal
64 ulir-uliran paku sekrup
65 umbaran kewan sing ora dikurung; wong sing diuja
66 umbruk nyèlèhaké tetumpukan ora tata
67 umbrukan tumpukan ora tata
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.