Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan H Menurut Kamus Batak Indonesia

Index Kamus Batak Indonesia
Kata Awalan H Menurut Kamus Batak Indonesia
No Kata Arti
1 haba benar dan canggung tetapi enteng.
2 habahaba angin ribut, angin pusaran, angin badai.
3 habalakhabalik (bdk bilik) berkamar banyak, penuh akal mulihat.
4 haban kawan, kawanan mengenai ternak.
5 habang terbang. habanghabang, berkibaran, berkibar me-ngenai bendera. habanghabang, penyakit yang terbang di udara. baro habang, sakit di dada, permulaan sakit TBC. unte habang, sitrun yang kekeringan. manghabanghon, menerbangkan, lari terbang dengan sesuatu. pahabanghon, 1. melepaskan, 2. membiarkan ayam tidak mengeram, tetapi mengambil telurnya. habangan, kosong, tiada isinya mengenai telur. juga dikatakan mengenai seekor ayam yang tidak bertelur lagi, juga dari sarang yang kosong. sihumabang, = pidong, burung (And).
6 habangsa tempat ketinggian, singgasana. marhabangsa, bertahta, bersinggasana.
7 habar = abar.
8 habaro sejenis ikan.
9 habia pengganti, ganti. manghabia, mangabia, mengganti. kemudian mengawini seseorang janda tanpa membayar untuk dia, demikianlah misalnya seorang laki-laki mewarisi isteri saudaranya lelaki, yang sesudah ia dibeli hanya menjadi milik keluarga sipembeli. famili yang mengawininya menggantikan yang meninggal itu.
10 habian = hian, yang asli. bonang habian, benang halus.
11 habir tergantung ke bawah secara tidak teratur, terseret-seret misalnya ulos. hubarhabir, tergantung secara tidak teratur dan berjerabai. selanjutnya terlibih: tidak teratur, cabul.
12 habit manghabit, mempertenggang. dihabit roha, dipertenggang.
13 habobolhas sejenis rerumputan.
14 habodaga sejenis kerang laut.
15 habolaga = habodaga.
16 habolusan lihat bolus.
17 habong (bdk habang), sayap. marhabong, bersayap. habong, manghabongi, memegang ujung jala kemana rusa diusir. pang-habongi, orang-orang yang memegang jala ini.
18 haboruan tanda kait dibawah konsonan `U` huruf Batak.
19 habot bersusah hati, berdukacita, putus asa. habot ni roha, berdukacita, kesedihan karena ditinggal mati. manghaboti, menjadikan orang berdukacita misalnya sanak saudara yang berkabung terlalu sering dikunjungi dan selalu membicarakan dukacitanya.
20 habu hapor habu, sejenis belalang yang besar.
21 habuhabu sejenis pohon yang menghasilkan sejenis kapas yang kurang mutunya. nama sebuah gunung.
22 habur cepat, lekas.
23 habut kabut, samar-samar, ti-dak dapat dilihat terus mengenai lampu, kaca jendela atau pemandangan.
24 hadahada sejenis tanaman berdaun panjang.
25 hadal gelisah, tidak diam mengenai tangan dan kaki.
26 hadam kotak kecil dari kaleng menyimpan kapur.
27 hadang manghadang, membawa sesuatu dengan menggantungkan pada bahu. hadanghadangan, tas atau kantongan yang digantungkan pada bahu dengan tali. songon hadangan bubu tolu, bagaikan tiga bubu yang digantungkan pada bahu. Artinya: mengusahakan sesuatu yang tidak mungkin misalnya mendamaikan dua musuh yang sangat saling dendam.
28 hadap manghadap, melawat. humadap, berkerumun.
29 hadarat = tardarat, luput ke darat kata `ha` analog dengan `ka` (bdk haduru).
30 hading manghadinghading, menarik ke atas.
31 hadio sejenis kacang kecil berwarna merah yang dapat dimakan setelah dimasak.
32 hadongon lihat adong.
33 haduan lusa, di kemudian ha-ri. Hadudu, sejenis rumput panjang yang dipakai untuk atap.
34 haduk tidak layak, janggal, tidak pantas untuk diucapkan mengenai kata-kata berhubungan dengan kelamin, yang orang tidak suka menyebutnya. juga: sulit dibawa misalnya: haduk boanon, sulit dibawa.
35 hadungan (dari dung), akhir. sai na mago do hadunganmu, semoga akhirmu buruk, asyik hilang saja peluangmu.
36 hadungdung sejenis pohon kayu.
37 haduru tu duru, tarhaduru, pergi keluar membuang air.
38 hae I. haehae, paha. seperempat dari ternak sembelihan. hae bona, pangkal paha. sanghae, seperempat bagian dari ternak sembelihan. sanghae horbo, kesatuan persembahan yang harus memberikan seperempat kerbau. sanghae borngin, seperempat bagian dari malam. hae tangan, lengan atas. sanghae manuk, setengah ayam (karena se-ekor ayam hanya punya dua hae). tolonan hae, kerongkongan. II. hae, pahae, lihat jae.
39 haebo marhaebo bersorak karena gembira, kegirangan.
40 haehe manghaehe, mempertimbangkan, mengindahkan, menjumpai. marpanghaehe, bersifat hormat, bersifat memberi hati. marsihaehaean, saling memberi hati, saling menghormati. unang tujang panghaehe, danggur panomunomu, janganlah menendang sipenolong, melempar sipenyambut, jangan kurang terima kasih. hatana manghaehe, rohana manghilhili, perkataannya manis, tetapi dalam hatinya ia menggigit.
41 Haele marhahaele, membuat gerakan ke kanan ke kiri sewaktu persembahan.
42 haen kain lenan, selimut, katun. haen panas, selimut dari wol.
43 haha abang, kakak, abang demikian juga disebut seorang laki-laki isteri saudara abangnya dan isteri saudara kakaknya, saudara tua dalam marga. sihahaan abang, kakak yang tertua, juga: yang termuka cocok. hatana do sihahaan, perkataannya yang paling utama. hahanggi, saudara-saudara laki-laki pada umumnya tanpa memperhatikan usia. na marhahamaranggi, bersaudara laki-laki, bersaudara perempuan. dahahang, abangku, saudaraku laki-laki yang lebih tua. hahang, panggilan: abang.
44 hahak marhahak, tertawa terbahak-bahak, tertawa gelak-gelak. humahak, idem. simarhahak, sejenis burung malam.
45 hahang lihat haha.
46 hahap manghahap, mengintip, menyelidik. panghahap, penyelidik, mata-mata, pengintai.
47 haho gelisah mengenai tangan yang mau menulis. roha haho, hati yang gelisah untuk mengambil keputusan, perasaan kikuk. hata haho, pembicaraan yang gagap, ucapan gugup.
48 hahombu I. (= hohombu), sejenis pohon kayu. II. marhahombu, bakal buah menjadi kelihatan di bawah bunga, mulai berputik karena musim buah.
49 hahu tanggungjawab. marhahu, memakai kata yang menenangkan. manghahuhon, menetapkan hati orang. parhahuan, memberikan ketenangan hati.
50 hahua manghahua, mengapakan, memperduli (hanya dipakai dalam kalimat ingkar atau bertanya). na so hahua, orang yang tidak diindahkan, demikian misalnya disebut seseorang laki-laki yang beristeri banyak, terhadap seorang isteri yang tidak disukainya. hahuhaon? apa boleh buat? mau diapakan? (kata untuk menghibur dirinya pada setiap kejadian yang sedih). molo mate ibana hahuaon, kalau dia mati, apa boleh buat? hahuaon on? apa bisa saya perbuat? hahuaon mu ahu? apa rencanamu mengenai saya? ndang tarhahua, apa boleh buat? orang tidak memperdulikannya, tak bisa diapa-apakan. bdk juga: hua II.
51 haiahap sejenis pohon, lihat ahop II.
52 hail kail, pancing. manghail, memancing, menangkap ikan dengan kail. bengkuk mata ni hail, pancing itu bengkok, yaitu untuk mudahnya mendapat sesuatu sering dengan jalan bengkok. linsinglinsing na marhail, cambuk pakai ruit.
53 hailhail I. tonsil amandel. II. sejenis tanaman berjalar yang durinya berbentuk kail.
54 hais mangkais, mencari sesuatu dengan mencakarkan kaki, mengais mengenai ayam. mang-haishon, mengaut misalnya uang. si-hais, yang tidak dapat dipakai, ternak yang hanya merugikan pemiliknya.
55 hait kait, terkait, tersangkut, bengkok seperti kait. manghait, mengait, menarik ke dirinya. hait-hait, kaitan, galah untuk mengambil buah-buahan. bulu hait, sejenis bambu. masihaitan, saling mengait. donok do haithait tu serasera, kalau orang mau mengambil sesuatu untuk dirinya, ia akan mudah memperoleh kait untuk mendapatnya. hata na marpanghait, kata-kata yang tajam berduri. masihait tu jolona, menarik untuk dirinya mengenai banyak orang.
56 hajang pondok, gubuk-gubuk untuk menginap di ladang. manghajang, membuat pondok seperti itu di ladang. hajanghajang, bentangan langit, angkasa.
57 hajaran kuda (And).
58 haji haji.
59 hajimat = parsimboraan, jimat.
60 hajo gunsi, buli-buli, kendi dari tanah, guci.
61 hajoran sejenis unte, jeruk.
62 hajut kantongan, tas pundi-pundi dari jerami atau kulit. manghajuti, memasukkan sesuatu ke dalam tas, pundi-pundi.
63 hal I. marhal, menjaga, juga berkawal waktu perang. parhal, penjaga. parhalan, rumah jaga. II. halhal, terlampau besar, sulit untuk dibawa walaupun tidak berat. Hala, kala, gambaran binatang. parmangan ni hala, waktu terbit gambar binatang kala, tidak boleh membuat sesuatu. parhalaan, kalender Batak, daftar pertanggalan yang membagi tahun 12 x 30 hari dengan garis-garis dan atas dasar mana dipilih hari yang baik. pemberian orang yang kawin kepada yang memiliki pengantin perempuan (di luar uang mahar). Parboru menerima kembali biaya untuk datu. Dukun itu melihat sewaktu kelahiran anak-anak parhalaan untuk mengumumkan nasib, takdirnya, mempelai laki-laki harus mengganti kerugian itu kepada ayah mempelai perempuan. di pamaspas ni hala, hari yang buruk kalau pada hari itu ekor kala terdapat dalam parhalaan. demikian juga: di baba ni hala, kalau hari itu tepat pada kepala hala.
64 halado marhalado, melayani, mengabdi. parhalado, pelayan, pengabdi.
65 halahala manghalahalahon, membuat tinggi misalnya kubu.
66 halang manghalang, disokong, kena sokong. halanghalang, kalang. halang ulu, bantal kepala. tempat terbaik di rumah Batak di sebelah dinding. parhalangulu, suami karena ia duduk di halang ulu. manghalang holiholi, menempatkan mayat di atas panggung di kampung, jadi tidak dikubur. manghalang gordang, menyediakan gendang yaitu mempersiapkan pesta. halang roha mandok, orang malu mengatakannya (bdk: alang).
67 halanghang ruang antara kedua kaki, kelangkang kaki. di halanghang, antara kaki.
68 halansas = hansas.
69 halaput tergesa-gesa, buru-buru. humalaput, bergopoh-gopoh, bersegera. nae humalaput tata indahanna, mamak si humalaput mentah nasinya. manghalaputi, membuat sesuatu dengan terburu-buru misalnya pekerjaan. Halas, sejenis tanaman yang akarnya dapat dimakan, lengkuas.
70 halasan pisohalasan, pedang datu.
71 halashas = hashas I.
72 halembang sejenis pohon kecil yang menghasilkan jenis kapuk.
73 halengseng humalengseng, berlaku gelisah misalnya seekor ayam yang mau bertelur.
74 haleon bala kelaparan (lihat le), paceklik.
75 haleteng humaleteng, berjalan mondar-mandir untuk mencari sesuatu.
76 halhal terlalu besar, susah dibawa walaupun tidak berat.
77 Hali I. manghali, menggali. manghali bondar, menggali parit, saluran air. manghali gadong, menggali ubi. P.B.: unang hinali na mate ni deba, asa adong andungan, janganlah gali kuburan orang untuk ditangisi, janganlah timbulkan perselisihan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. halian aek, parit, selokan. halihali, tongkat untuk menggali sesuatu. II. hali, kali. dua hali tolu. dua kali tiga. sahali on, sekali ini. piga hali, berapa kali. ndang piga hali, tidak sering. sahalisahali, sekali-sekali, kadang-kadang. marsasahali, idem. sahali, sekali. na bolon sahali, besar sekali. manghali, memperbanyak. paduahalihon, kedua kalinya. papigahalihon, untuk keberapa kalinya. halihali, kali-kali. papigahalionku? sampai berapa kali saya lakukan itu?. panduahali, seseorang yang belaku sebagai orang kedua. panoluhali, yang berbuat seperti orang ketiga.
78 haliadang tulang selangka.
79 haliang keliling. tali haliang, rencana yang diperbuat untuk mengepung seseorang. juji haliang, semacam permainan judi dalam mana seorang menurut perjanjian akan ditipu. humaliang, sebenarnya kata kerja: mengelilingi, kemudian preposisi: di sekeliling. humaliang huta i, di sekeliling kampung itu. tuk humaliang, semua keliling, sekeliling. manghaliangi, mengelilingi, dalam arti kiasan: mengingini sesuatu, mengelilingi dengan pikiran dan keinginan.
80 halibutongan pelangi.
81 Halili = lali I.
82 halilihonan sihalihonan, = sihadihonan.
83 halilinga sejenis semut, yang telurnya dapat dimakan dan terdapat dalam jumlah besar. hira halilinga, bertimbun-timbun.
84 halilit lihat rambu.
85 halimata conjunctivitis, infeksi mata, radang mata. halimataon, menderita penyakit itu.
86 halimbagas sumsum tulang.
87 halimbolbol = salimbolbol.
88 halimbubu = salimbubu = ambubu (sambubu, ubun-ubun. Halimbukbuk, sejenis pohon kecil. halimbukbuk solot di peapea, sahali margapgap, ndang be diparsea, pohon halimbukbuk di tengah rawa-rawa, sekali dapat berdusta, seumur-umur tak dipercaya.
89 halimismison mempunyai mata, yang bengkak dan hitam.
90 halimongmong manghalimongonghon, dengan cepat dibawa jauh-jauh.
91 halimontang marhalimontang, asap dan awan tegak lurus (tidak mau mengeluarkan air hujan).
92 halimunan sejenis hantu (begu) yang membuat orang tersesat, guna-guna yang membuat diri tidak kelihatan, mantel yang membuat orang tidak kelihatan.
93 halindo tidak jelas nampak, kelihatan. marhalindo, menjadi tidak kelihatan, menghilang.
94 haling terpiuh, dibalikkan mengenai daun. haling roha, bagaikan daun yang terbalik, daun yang putar, sehingga hanya nampak satu bagian, tersembunyi mengenai perangai, kurang sabar, suka berkelahi, orang yang aneh bersikap menyendiri. haling be, saling memaling.
95 halinghothotan kelaparan sekali, bukan main laparnya.
96 halingking kerut, perlipatan di wajah dan pakaian.
97 halinu bayang-bayang, gambar cermin. ndang ditilik ho halinu di pandegean ni horbo, anda melihat gambar cermin anda di air yang dikeruhi kerbau, artinya anda tidak mengenal diri anda, walaupun keburukan anda seharusnya anda lihat di air yang paling kotor. sitangkap haliluna, barang siapa menangkap sesuatu yang tidak berarti selalu beranggapan bahwa ia akan mendapatkannya, namun dia tidak akan memperolehnya.
98 halio = hadio.
99 halioan tidak mendapat karena terlampaui, terlupakan hingga tak mendapat.
100 haliodong manghaliodonghon, mendekap dan menarik ke bawah mengenai gelombang dan angin pasaran.
101 halipispison mempunyai kulup yang bengkak.
102 halipodomon terbeliat urat leher karena salah tidur.
103 halipompomon malu, takut, ti-dak berani mengatakan sesuatu.
104 halipurpuron kaku mengenai tengkuk karena angin atau cuaca dingin (hali ini berarti: keliling, lihat haliang).
105 halisung I. lingkaran di air dibuat batu yang dilemparkan. marhalisung, menarik lingkaran. II. ruas tulang rambut pada rambut dahi manusia.
106 halisungsung angin pusaran, angin puting beliung.
107 hallang gagap, berbicara tidak jelas.
108 hallot gagap, bicara yang tersendat-sendat. Hallung, manghallung, memikul, membawa, dikatakan mengenai seorang atau dua orang pembawa, pemikul. juga: mangallung. pangallung, penggandar. hallungan, gandar, batang pikulan.
109 halmo tidak terang, tersembunyi, samar.
110 halnut tidak sopan duduk, karena itu agak sulit untuk berdiri.
111 haloat tidak jelas, tidak bagus ucapannya. haloat dohonon, sulit untuk diucapkan.
112 halode keledai.
113 halogas merasa tidak senang.
114 haloho cahaya di sekeliling matahari atau sinar. pagar bulan. langit na marhaloho, bentangan langit yang bulat. humaloho, keliling, sekitar.
115 halombis daging, otot kaki kerbau.
116 halomong tarhalomong, tercengang, terkejut, heran.
117 halosi nama sejenis tanaman.
118 halot limpa kecil yang bengkak. haloton, sakit perut sesudah minum air.
119 halpus terlambat datang, datang belakangan sehingga tidak diperoleh sesuatu apapun.
120 halput sihalput, sejenis rumput yang kecil sekali. P.B.: habang martongatonga langit, sihalput do hadabuanna, terbang ke angkasa, jatuh ke rumput jua. Halsuk, manghalsuk, membuat air kedengaran cebar-cebur jika orang berjalan di dalamnya. aek so humalsuk, ri so humaras, sunyi senyap.
121 halto buah pohon enau, kolang-kaling. mata halto, mata besar seperti halto, mata yang melotot. humalto, gatal pada kulit seperti halto yang menimbulkan gatal.
122 halu I haluhalu, sepotong kayu yang dipakai beberapa orang secara bersama-sama membawa beban. manghaluhalu, manghaluhalui, bersama beberapa orang membawa beban. II. halu, sejenis ikan laut.
123 haluain tanda `i` dalam aksara Batak. juga: hauluan.
124 haluang kalong, keluang.
125 halubat manghalubat, makan secara tidak sopan, ingin mengambil dengan rakus.
126 haludang sejenis kacang.
127 halung membungkuk ke bawah. sihalung, kerbau yang tanduknya bengkok kebawah. halungon, mempunyai alis mata yang tumbuh ke bawah. halunghalung ni babi, sejenis kuk kayu yang dipasang pada leher babi, agar ia tidak dapat menyusup pagar.
128 halus I. = salpu, salah, gagal, tidak tepat. lewat, terlambat. manghalushon utang, mengatakan bahwa utang sudah dilunasi. II. halus mengenai kata-kata dan ungkapan, kain, pekerjaan, pasir, emas dsb.
129 halute tarhalute, sebentar tidak sabar, tanpa daya. Hamansan, sihamansan, sejenis padi.
130 hamat pahamat, menganggap, menyangkakan dalam hati seolah-olah sesuatu adalah lain, membuat seolah-olah. pinahamat, seolah-olah ada, seandainya.
131 hambalian = hambiling.
132 hambar ambar, tawar, hilang mengenai citarasa dan berbumbu misalnya garam, obat. manghambari, membuat supaya ambar, menghilangkan rasa tajam, memberikan obat penangkal.
133 hambiling pengganti yang bernilai rendah untuk sesuatu yang lebih baik. simbora hambiling ni perak, timah sebagai pengganti yang kurang bernilai untuk perak. hambiling ni indahan gadong, ubi sebagai pengganti nasi. hambiling ni tali andor, tanaman menjalar sebagai pengganti tali, berarti: orang harus bersedia menolong dirinya dengan sesuatu yang kurang bernilai, tak ada rotan, akar pun berguna.
134 hambing kambing. hambinghambing, sejenis rumput. tas dari kulit kambing. marhambinghambing, berombak-ombak putih permukaan danau. raja umpaspas hambinghambingna, raja bersumpah bahwa hukumnya akan adil.
135 hambirang kiri. tu hambirang, ke kiri. tangan sihambirang, tangan kiri. parhambirang, yang terletak di sebelah kiri. pahambirang, mengambil bagian kiri. pahambiranghon, menempatkan sesuatu ke kiri. mang-hambiranghon, memegang sesuatu dalam tangan kiri. juga: membuat pekerjaan sampingan. hinambiranghon, dikerjakan sebagai kerja sampingan. P.B.: dia ma imbar ni anak ni tangan siamun sian anak ni tangan hambirang, harus memperlakukan sama sebagaimana dengan kedua tangan yang sama itu.
136 Hami kami, saya (pluralis majestalis). hanami, idem. hami on, kami ini. hami na saripe, kami sekeluarga. hami dohot raja i, saya (kami) dan raja itu. manghamihon, dalam orang pertama jamak berbicara dengan mengkamikan.
137 haminjon kemenyan (pohon dan getahnya).
138 hamisaran lihat misara.
139 hamo takut. hamo tangan, tangan gemetar, tangan gamang mengerjakan sesuatu yang tidak biasa.
140 hampa tangkai daun suhat (caladium). hira hampa, lembek, lemah.
141 hampar = mampar.
142 hampi manghampi, menggantikan, sebagai pengganti mengawini seorang janda (bdk habia).
143 hampil tas peluru, kampil.
144 hampir (bdk ampir), manghampir, mengenai, mempengaruhi mengenai perbuatan atau kutuk. humampir tu, idem. manghampir tu pinomparna, berpengaruh kepada keturunannya. sihampir, sejenis rumput yang dipakai membuat obat bedil. tarhampir, kena kutukan. sihampir gabe gambir, tandiang gabe toras, tudia pe ahu so tampil, tudia pe so bolas, dikatakan dari seorang yang karena kejahatannya dikucilkan dari masyarakat.
145 hampo putus harapan, putus asa.
146 hampung I(bdk ampung), mang-hampung, mengejar pencuri untuk menangkapnya. manghampungi, mencari pencuri, mengikuti jejak ursa untuk menangkapnya. upa manghampungi na manangko, upah yang dijanjikan untuk menangkap pencuri. II. hampung, kepala desa (kepala kampung).
147 hamu kalian, kamu, kata pengganti orang kedua jamak, dalam kata hormat juga untuk engkau, para wanita dan orang-orang terkemuka disapakan dengan hamu. hamuna, idem.
148 hamun (bdk amun) siamun, kanan. tangan siamun, tangan kanan. pangamun, sebelah kanan. pahamun, ke kanan.
149 hamuna = hamu.
150 hanapa berkas ijuk sebanyak yang ada pada tangkai daun. sanghanapa, seberkas.
151 hanapan dataran di puncak gunung.
152 handang kandang, pagar. juga: disebut mengenai tubis yang dimakan sebab orang tidak suka menyebut itu. manghandang, memagari. dihandang roharoha, upaya menjauhkan penderitaan atau penyakit.
153 handehande tas anyaman. Handi, = dali. handian, maaf, dalih.
154 handil berisi mengenai pundi-pundi.
155 handiri lihat diri.
156 handis sejenis pohon buah-buahan.
157 handit manghandit, mengangkat. dihandit goargoar susuban, sendok periuk mengangkat periuk karena sendok itu tinggal tergantung pada periuk itu. sihandit dolok, angin (juga: hindat). handit gana, uang untuk menebus diri dari sumpah.
158 handorusan lapar sekali.
159 handu sihandu = dongan. handuan ni roha, teman, sahabat.
160 handuri manghandurihon na ma-te, menguburkan orang mati dengan mengadakan pesta.
161 hanggan kain hitam.
162 hangkam manghangkam, mencakup, meliputi.
163 hangkang I manghangkangi, memegang sesuatu dalam kaki. bdk halangkang. II. = mangalahangi.
164 hangkung manghangkung, menjamin, bertindak sebagai jaminan. panghangkung, penjamin. panghangkungan, jaminan. tanda bahwa seseorang menjamini orang lain. parhangkungan, uang yang diterima oleh dukun kalau ia rela menjamin bahwa orang sakit yang diobatinya, akan disembuhkan.
165 hangsa gangsa, tanah tambang, logam campuran, kuningan.
166 hangso angsa.
167 Hania nujum. Dara, Perawan.
168 hanjal = anjal.
169 hanopan lihat nop.
170 Hansa (bdk ansa), jawaban atas pertanyaan seseorang yang berteka-teki yang bertanya mengatakan: hutinsa, jawabnya hansa. hansahansaan, tekateki.
171 hansang kacang. hansanghansang, penabur senapang.
172 hansar cakar, menceret, diare. hansar butuhana, dia menceret. ubat panghansar, memudahkan berak, pencahar.
173 hansas tempat yang tidak cocok diduduki. parhansasan, parhalansasan, tempat yang tidak cocok untuk duduk misalnya pada atau dekat pintu.
174 hansil landuk hansil, rusa kecil tanpa tanduk, kancil.
175 hansing kancing, semua benda-benda kecil untuk mengikat se-suatu, alat pengunci. hansing baju, kancing baju atau semacamnya. manghansinghon, ditutup dengan kancing, mengancingkan, menutup.
176 hansit sakit, nyeri, pedih. hansitan, sakit, kesakitan. hansitna i, o betapa sakitnya. sibahen na hansit, apa yang menyebabkan sakit. marhansit, kesakitan, dalam kesusahan. parhansitan, penderitaan, kesakitan, kesukaran. juga: bagian tubuh yang sakit. marnahansit, tidak sama sakitnya. Hantarhantar, sejenis rumput.
177 hanting manghanting, mengangkat sesuatu yang ringan. sang-hanting, = 3 lempeng.
178 hantor berat (kata hantor dipakai ganti kata dokdok untuk anak yang berat, karena kata dokdok bisa menyebabkan kematian anak itu).
179 hantur humarantur, gemerencing, berdering.
180 hantus berakhir, berketetapan, mendapat keputusan terakhir, jelas dan terang.
181 hanuhon dalam mimpi, kisah menurut mimpi. marhanuhon, seperti mimpi (dikatakan mengenai kata). marhanuhon ma hata tu ho, perkataan itu untukmu seperti mimpi, engkau tidak mengingat itu.
182 Hào manghao, menggaruk dengan tangan karena gatal.
183 haol manghaol, memeluk, merangkul, mendekap. sanghinaol, penunjuk ukuran: demikian gemuknya sehingga dapat dicengkang (dengan kedua lengan).
184 haop segera, lekas.
185 haor (bdk aor) gaor = tidak mau diam mengenai anggota gerak tubuh. humaor, idem. manghaori, bermain-main dengan sesuatu, membuat gelisah. humaorhaor, gugup, gelisah, bergerak-gerak.
186 haot manghaot, mengambil. masihaot tu jolona, menarik ke dirinya.
187 hapa tarhapahapa = tarhirim.Hapadan, sejenis tanaman menjalar. P.B.: sarindan ni pinasa tanotano ni hapadan, na manginjam di hosa, tano do nampuna badan, benalu nangka, kerak cempedak, kita hanya pinjam nyawa, karena yang punya adalah tanah.
188 hapakhapak = sihapakhapahi, kelentang dari bambu untuk mengusir burung.
189 hapal tebal mengenai benda. marhapal tangan, tangan yang punyai belulang. marhapal daging, merasa dirinya keras, berbelulang. nunga hapal parikna, dikatakan dari laki-laki yang sudah memperoleh anaknya dan oleh karena itu menempati tempat lain terhadap mertuanya laki-laki.
190 hapalang hanya dipakai kata ini berhubungan dengan kata lain, misalnya ndang hapalang ulina, luar biasa bagusnya.
191 hapang abuk yang jatuh dari lobang yang dibuat burbur, kumbang kayu.
192 hapar I. = rata. ingkau hapar, = ingkau rata. II. manghaparhon, mengapungkan.
193 hapas tumbuhan kapas. P.B.: humatop jumpang sian na manutung hapas, lebih cepat memperoleh daripada membakar kapas. sihapas pili, kuda yang putih samasekali. hapashapas, sejenis pohon kayu di hutan.
194 hape tetapi, walaupun demikian, rupanya, padahal, sementara (memberitahukan sesuatu yang tidak disangka). hurimpu dongan ho, alai musu, saya sangka engkau teman, tetapi ternyata engkau lawan. i do hape, o demikianlah, begitulah rupanya. adong do hape, ternyata ada, ada rupanya. na uli hape, bagus betul itu. molo i do hape pangalahona, kalau demikian kelakuannya.
195 hapengani = hape.
196 hapetan sejenis sejenis mandolin bersenar dua, kecapi.
197 HAPI hapihapi, insang ikan.
198 hapian manghapian, menyukai sesuatu, ingin akan, kepingin. dihapian roha, orang ingin. mangapian di, mengingini sesuatu yang dimiliki orang lain. na hinapian ni roha, apa yang diingini.
199 hapil = hambiling, pengganti yang lebih rendah mutunya.
200 hapinis sejenis pohon cemara.
201 hapit I. manghapit, menjepit, mengapit, menghimpit. tarhapit, terjepit, terhimpit. panghapit, jepitan, gapit, kilangan. II. hapit, alas jepitan benang tenunan.
202 hapiung cepat, segera. humapiung, bersegera, berlekas.
203 hapodea sihapodea, pendusta, tukang obrol, penyombong.
204 hapogan cepat-cepat, buru-buru. manghapogani, membuat sesuatu dengan tergesa-gesa, memburu-buru, cepat-cepat.
205 hapor I. sihapor, belalang. hapor sonduk, belalang sendok. II. hapor di aruaru, gatal rasanya dalam kerongkongan. Haporas, sejenis ikan kecil.
206 hapot tidak jelas mengenai suara. panghulingna hapot, cara bicara yang tidak jelas.
207 HAPU bintang sihapuhapu, sihapuhapu, Venus.
208 hapua tarhapua, = tarbege.
209 hapundung buah pohon rotan.
210 hapur kapur. hapur baros, kapur barus. hapursia, kapur barus (karena dulu harganya 9 duit). hapur batu, kapur dari batu kapur. hapur langkitang, hapur dari kulit kerang. tarhapur, kepanasan mulut karena terlampau banyak kapur dalam sirih, kedapatan berdusta. sihapur, seorang yang ditandai dengan kapur karena ia kalah. manghapur, mengapuri, melabur dengan kapur. batu hapur, batu karang.
211 Har dipahar soarana, diperkuat suaranya.
212 hara (bdk ara), marhara, mengajak, mengundang, meminta tolong untuk bekerja atau berperang. parhara, = parbaringin. harahara, undangan, pengarahan massa ke pesta. simangara dongan, seseorang yang mengundang kawan-kawan.
213 harabu lihat rabu I.
214 haradam humaradam, berkeliaran dalam jumlah besar.
215 harahar lihat rahar.
216 harahata gambaran bintang udang gala yaitu: satu dari ke 12 parmesa. Hahahiri, pertanda baik dalam ramalan ayam yaitu kalau seterip darah berada paralel dengan tulang dada dan serentak mencapai silanjang buhit tepat disekitar perut.
217 harajo pekerjaan.
218 haram = subang. mate haram, ternak yang mati (bukan karena disembelih, tetapi karenamati lemas atau mati karena tua).
219 harambar sangharambar, kata pembantu bilangan: sehelai misalnya ulos, kertas, daun.
220 harambir pohon kelapa.
221 haramboja sejenis labu.
222 haramonting karamunting.
223 harang I. batu karang, karang. harangan, daerah berbatu, tanah tandus yang ditumbuhi semak-semak. tarharang, kena karang, juga: sangat miskin. batu harangon, berpenyakit karang. II. karung yang dianyam dari rotan tempat mengambil makanan kuda.
224 harangan hutan.
225 haranjang keranjang yang dianyam dari kercut untuk menyimpan tembakau.
226 Haras humaras, menggerik, ge-merisik mengenai ilalang, bambu, daun. haras timbaho, tembakau menggerisik karena kekeringan. mangharas, memasukkan ranting kedalam tanah agar terdengar orang datang.
227 harasinga hidung berdarah, mimisan. Harat, I. mangharat, menggigit, juga dihaharati. P.B.: hinarat jari-jari mangampir ma botohon, tergigit jari-jari yang sakit kesemutan lengan, artinya: siapa yang menyakiti orang, menyakiti juga keluarganya (karena seperasaan). tarharat ngarngar, sangat mis-kin, sebenarnya: tergigit pecahan periuk, kandas perbelanjaan. pangkarat, penggigit, tajam. harat taji, sejenis pohon besar. II. harat, siharati, dalam istilah perburu dan ulubalang: lauk pauk sewaktu berburu kata-kata biasa dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh dipakai, sebagai pengganti hehe disebut mate, sebagai pengganti palua: padapot. sebagai pengganti harhari, pamomos, dsb.
228 haratan bernasib untung.
229 harbangan pintu gerbang, jalan masuk ke dalam kampung.
230 harbe terlampau panjang menggantung, tergantung. marbearbe, bergantungan dari benda-benda yang panjang. paharbehon, memperpanjang.
231 Hare bubur, nasi yang dimasak lembek. hare ni hau, bengkok, lekuk pada tiang. harehare, jamur yang lengket pada kayu. simarharehare, parasit pada bagot. harehareon, penuh dengan parasit. batang hare, bisul memanjang di punggung.
232 harehut kerut pada muka. marrehut, berkerut.
233 harejo kerja, pekerjaan (Angkola). markarejo, bekerja (bdk horja). Hareok, tidak baik, salah. ha-reok langkalangkam, salah langkah kau ini, terlanjur kau ini.
234 harepor tidak terang mengenai suara.
235 hareput marhareput, takut, lihat heput (Angkola).
236 harhar I. dilepaskan, lepas dari ikatan. mangharhari, melepaskan misalnya simpul. manilik pangharhari, memeriksa telor yang dibelah untuk melihat ataukah orang beruntung. siharsihar, malu, gelisah sebagai halnya pada perempuan yang mau melahirkan. II. nae harhar hurape, hantu perempuan yang tinggal di lembah-lembah.
237 hariar tangkai sendok.
238 hariara sejenis pohon kayu. goje hariara, karet yang terbaik. hariara goje, pohon karet.
239 harihir cincin rotan yang dimasukkan ke hidung kerbau. mangharihiri, mengikatkan cincin rotan seperti itu. harihir, juga: pembayaran angsuran hutang, cicilan hutang.
240 harijo sejenis burung.
241 harimbor tidak terang, samar-samar kelihatan.
242 harimpang lihat rimpang. sang-harimpang, sebagian, sekelompok misalnya buah-buahan.
243 harinuan sejenis lebah.
244 harnat (lihat sarnat), jatuh seperti pohon kayu. mangharnathon, menjatuhkan. Haro, Batak Karo di Utara Danau Toba. haroharo, idem.
245 haroan lihat ro.
246 haroharo sejenis lagu gondang.
247 harojor tidak hati-hati, tergesa-gesa. P.B.: nae humarojor angka bola hudonna, nae humalaput tata indahanna, ibu yang tidak hati-hati memecahkan periuknya, ibu yang tergesa-gesa memasak nasi tidak masak nasinya, yang ceroboh kepecahan periuknya, yang tergopoh-gopoh mentah nasinya.
248 harom karam, tenggelam, terbalik mengenai kapal. mangharomhon, membinasakan, menghancurkan, menenggelamkan.
249 harondo sejenis bawang.
250 haronduk sejenis tas.
251 harop tidak dapat mengucapkan `r`, orang Batak antara Baros dan Silindung mengucapkan `r` ini di belakang kerongkongan, canggung menyebut `r`.
252 haropit sumpit nasi, bakul tempat nasi untuk dibawa.
253 harorongga sejenis nyamuk.
254 harotas kertas. marharotas, main kartu.
255 harpe ring, lingkaran rotan anyam sebagai alas periuk. pinggol harpe, orang yang tak peka akan kritikan, kuping tebal. mangarpe, mengguling diri seperti harpe, mengenai ular. silangkai harpe na ambat, orang yang melangkahi harpe yang menghambat orang berjalan yang seharusnya diambilnya dan menaroknya di tem-pat, yaitu tidak teratur. mangharpehon, meletakkan seperti harpe. mangharpei, menarok harpe atas lobang lesung agar tidak ada yang hilang. P.B.: ujungna do panuluhan songon pandean harpe, kerajinan harpe berakhir dengan sisipan ujung rotan: hasil sesuatu kerja akan ditentukan babak berakhir.
256 harsap = sarhap.
257 harse kering mengenai tanah. harsean, seram kulit, dingin dan panas serentak.
258 hartuk menyentuh, menyenggol, terantuk. tarhartuk, idem.
259 haru I. dorongan: cepat! ayo! maju! haru laho ma, pergi cepat! ayo, pergilah! II. haru so haru, acuh tak acuh, setengah begini setengah begitu, tanggung-tanggung. so haru las, so haru ngali, tidak persis panas tidak persis dingin, suam. burju so haru burju, setia dan tidak setia, tidak pasti (berita). III. gari, bahkan, malahan, sedangkan.
260 haruar lihat ruar.
261 haruhur kekurangan darah.
262 haruhut = harehut.
263 harumpang kata yang kurang sopan untuk haehae.
264 harung karung dari kercut atau kain karung.
265 harungkuk kerut, lipatan kecil-kecil.
266 haruntut kerut, perlipatan kulit.
267 haruok mangharuok, mengeluarkan dengan tangan.
268 haruping I. marharuping, berbisul-bisul kecil. II. haruping, lapisan, lapis. marharuping, berlapislapis.
269 haruting sejenis ikan sungai.
270 harutus kelaparan sehingga perut manjadi sakit.
271 has lekas, gampang, mudah. has mabola, mudah dibelah mengenai kayu.
272 hasak I. marhasak, menderu mengenai air. hasakhasak, parhasak, bunyi menderu. II. panghasak ni bodil, pengasak.
273 hasambe sejenis tumbuhan menjalar yang daunnya dapat dimakan dan asam rasanya.
274 hasang kering mengenai tanah atau bibir. hasang bohi, = ndang marsaudara, gersang wajahnya, tidak bersinar.
275 hasapi kecapi. marhasapi, memainkan kecapi.
276 hasar I. kasar mengenai perkataan dan kain (lawan: ha-lus). II. hasarhasar = hesekhesek, gong yang retak dimainkan dalam orkes.
277 hase hase ni manuk, tikar jerami yang dipakai sebagai lapik keranjang ayam. hasehase, Debata hasehase, = Debata Asiasi. mangase, mempersembahkan kurban di ladang. pangasean, tempat suci di ladang dimana orang mempersembahkan kurban.
278 hasea berguna, berfaedah, berhasil, bermanfaat. ndang hasea, tidak berguna, tidak dapat dipakai. tudia hasea? untuk apa itu dipakai? dia haseana? untuk apa itu dipakai? haseaan, lebuh berguna, lebih bermanfaat. manghaseahon, memakai, mempergunakan. hasea, demikian juga disebut ramalan yang dipergunakan oleh dukun sebagai pulungpulungan.
279 haseang = hasea, dalam hubungan dengan kata lain. marhaseanghon, mamakai, mempergunakan, memanfaatkan, menyayang. diparhaseanghon ariarina, dipergunakan waktunya dengan ba-ik. parhaseangon do i, itu harus orang pergunakan, itu harus dimanfaatkan.
280 hashas = hansas.
281 hasi debata hasihasi, nama dewi.
282 hasialan lihat siala II.
283 Hasian (dari niasian), kekasih, kesayangan. anak hasian, anak kesayangan. juga: hamba kesayangan. hasian ni daging, keterangan mengenai penyakit karena sebutan sahit tidak suka dipakai (menurut kepercayaan kuno). bdk aleale ni daging, ahaumaha. manghasiani, menyayangi. mengasihi, lebih menyukai. marhasianhon (diparhasian), memilih, lebih suka, mengutamakan, pilih kasih terhadap.
284 hasinga = hohos suranti, kain ikat pinggang parbaringin pada pesta persembahan.
285 hasior sejenis tanaman yang keras baunya dan akar-akarnya dipakai sebagai obat.
286 haso manghasoi, menjengkelkan, merusuhi.
287 hasobe sejenis tumbuhan yang buahnya kecil dan bulat menyerupai singkoru.
288 hasoli I. pokok berbunga kuning. II. turak, = tungkai pemintal benang. manghasoli, memintal benang.
289 hasona = sona, sejenis pohon.
290 hasumba kesumba, kain berwarna merah yang diimpor.
291 hasundang sejenis rumput yang dipakai sebagai obat.
292 hasungseng humasungseng, dengan gelisah begerak kesana kesini, tidak berhenti, lihat hunseng.
293 hasur I. kasur. II. sihasur, sejenis tumbuh-tumbuhan yang rasanya asam dan disukai orang untuk bumbu ikan.
294 Hata bahasa.
295 hatadingan lihat tading.
296 hatapang ketapang.
297 hati I. kati, 1/100 pikul, maka 1 1/4 pon. manghatihati, menimbang menurut pon, menghemat. na malo manghatihati, hemat. hatian, timbangan. II. hatiha, nujum yang dipakai untuk mencari pencuri. mangatiha, memakai hatiha untuk mencari sesuatu yang hilang atau dicuri. pahatihahonsa tu panangko, menyatakan kepada pencuri apakah yang dicuri itu akan dapat kembali. artinya: meminta bantuan kepada musuh, yang tidak akan diperoleh.
298 hatinangke ayam sabungan berwarna putih dan berkaki kuning.
299 hatindi sejenis rumput. hatinditindi, sejenis tanaman menjalar yang dipakai untuk mencat
300 hationg humationg, juga hatitiongon, berputar-putar tanpa keluar dari tempatnya, berpusing. manghationgi, mencari di sekeliling.
301 hatioranon sangat lapar, lemas kelaparan.
302 hatir bulu sayap burung, sayap bagian dalam pada kumbang.
303 hatirangga sejenis tubuhan yang daunnya dipakai untuk mencet kuku tangan menjadi merah. sejenis ikan.
304 hatis lihat tis II.
305 hatitiongan (bdk hationg) me-mutar, pening kepala.
306 hatitioran ulat yang mengeluarkan cahaya dan berkaki kecil dan banyak.
307 hatoban hamba, budak. marhatobanhon, mempunyai seseorang sebagai budak, memperbudak. parhatobanon, perbudakan, perhambaan.
308 hatobung marhatobung, menerjun mengenai air.
309 hatop cepat, bersegera, kencang. humatop, lebih cepat. pahatop, percepatlah, lekaskanlah!
310 hatopan lihat top. tangiang hatopan, doa umat.
311 hatubang sanghatubang, dua genggaman tangan, dua tangan penuh. Hatuit, sejenis burung kecil.
312 hatumbar ketumbar.
313 hatunggal sejenis semak yang daunnya berwarna merah.
314 hatupet ketupat.
315 Hau kayu, pohon kayu. sang-hau, selembar mengenai kertas. P.B.: songon parbue ni hau sai madekdek tu bonana, songon i do jolma maniru pangalaho ni amana, rebung tidak ada jauh dari rumpun, anak harimau tak jadi anak kambing, buah jatuh ke pangkal, begitu manusia selalu mirip tabiat ayahnya. marhau, menebang kayu untuk membangun rumah. parhau, bahan kayu untuk bangunan. pandehau, tukang kayu. hau tanggurung, tulang punggung. hau api, korek api. hau bulet, kayu bulat. marhau hata, pembicaraan yang bertangan dan berkaki, artinya hasil yang nyata.
316 haulian lihat uli.
317 haum lihat houm.
318 hauma (= uma) ladang, terutama tanah penanaman padi. hauma saba, sawah. hauma tur, ladang yang tidak diairi hujan, sawah tadah. parhauma, pemilik sawah, petani, pemilik tanah atau ladang.
319 haundolok sejenis pohon kayu dalam hutan.
320 he (Angkola). = atehe
321 Hea I. pernah, suatu waktu. ndang hea, tidak pernah. pahea na so dung, lakukan apa yang belum terjadi. II. marheahea, membelahak. Heal, letih, capek, lemah karena memakan makanan yang asam. mate heal, mati karena pembisuan.
322 heangheang pantat, dubur.
323 heap sihumeap = sihumabang, burung (And).
324 heas sejenis cacing di dalam usus. heason, cacingan mengenai ternak. siheas, rumput kuda yang kurang baik untuk makanan kuda.
325 heat I. sejenis kumbang. II. mate heaton, meninggal dengan tiada diperdulikan orang.
326 heheamon menguap.
327 hehek marhehek, tertawa, tertawa terkekeh-kekeh.
328 heje damar.
329 hela I. menantu laki-laki. P.B.: sada talim dua hodam, sada borum naeng dua helam, engkau mau bermenantu dua laki-laki untuk puterimu yang satu. demikian dikatakan kepada seseorang yang mau lagi mendapat uang untuk puterinya itu walaupun ia telah bertunangan. marsonduk hela, mempunyai menantu laki-laki di rumahnya. baik ia telah kawin maupun masih bertunangan dalam hal seperti itu pemuda harus bekerja untuk mertuanya laki-laki. manghela, membuat orang menjadi menantu laki-laki. pahelahon, membuat anaknya menjadi menantu seseorang. II. manghelai, manghehelai, memakai kata-kata menghina terhadap seseorang, mengumpat.
330 Hele = atehe.
331 helel manghelel, membujuk, merayu untuk memperoleh sesuatu. manghelelhelel, mengumbah, membilas.
332 hella = atehe.
333 helleng datar, rata mengenai dataran-dataran kecil di lereng gunung.
334 helpat berlutu mengenai kuda dan mengenai orang yang letih.
335 helpus = halpus, lampau, terlambat sehingga tidak mendapat apapun sesuatu lagi.
336 helung manghelung, mencari. panghelung, pencari.
337 hemat menghemat, meredakan kemarahan orang-orang yang berkelahi. hahematon, perhentian perang, gencatan senjata.
338 hembang terbentang, terkembang mengenai tikar, ulos. pa-hembanghon, mengembangkan tikar, pakaian: (bdk herbang, humbang).
339 hemut tersembunyi, tersimpan. manghemuthon, menyembunyikan. penghemut, tukang copet, pencopet.
340 hendur I. = lenduk. II. kendur mengenai tali, jerat.
341 hene I. lamban, berlambat-lambat. II. sihenehene = halehetanna, begitulah baik, sedikit tetapi baik.
342 heneng bulat seperti peluru. Henes, lalap humeneshenes, berjalan lambat.
343 heng peheng rungkungna, kuduknya kaku.
344 henghem manghenghem, mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri.
345 hepar kayu yang bengkok karena sinar matahari.
346 hepeng I. uang, khusus uang logam. sahepeng, 4 duit. hepeng linsim, uang logam. na so marhepenghepeng, miskin sekali. sihepengan, yang harus dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan barang. II. marhepenghepeng, panau bulat pada kulit misalnya sakit kusta.
347 hepor = hapor, gatal di kerongkongan. hepor hatana, kata-katanya menyakiti hati, ucapan-ucapannya menunjukkan siapa dia sebenarnya. marheporhepor, terhuyung-huyung berjalan dan mau jatuh mengenai orang yang kena tikam, peluru.
348 heput takut, ketakutan. maeput, malu.
349 herbang (bdk: hembang), paherbang, mengebangkan ke kiri dan ke kanan mengenai lengan, sayap.
350 hernep = hornop.
351 hertuk humertuk, bergerak, bergersik. hata hertuk, kacau, tidak tentu bicara, terputus-putus, bicara tak berarti.
352 herut siherut, sejenis begu yang menyebabkan penyakit.
353 hesek hesekhesek, perkussi, sejenis gong yang retak dan oleh karenanya berbunyi resik, alat semacam ini memberikan detak-detak irama permainan orkes.
354 heserheser = hesekhesek.
355 hesut marhesut, susut, bertambah kecil misalnya buah yang dimasak. humesuthesut, kembang-kempis seperti jantung.
356 hetek menjual lagak mengenai orang yang menyebutkan semuanya yang dimilikinya.
357 heu maheu, menjadi lemah mengenai daun. selanjutnya: letih, lemah, lesu, lelah.
358 heuk berlobang, berlekuk, berliang.
359 hia I. hiahia, sejenis ikan laut. II. = tarhiahia, rindu akan, mengingini, tergila-gila akan sesuatu.
360 hialhial gentar karena sakit.
361 hian (bdk: hinan) tadinya, sebelumnya, dahulu, asal, asli, sebetulnya, sebenarnya. hau hian, kayu asli (tidak dikerjakan). bangko hian, sifat sebenarnya. musu hian, musuh sejak dulu. tanonami hian, dari dulu, sejak dulu tanah kami. hudok hian tu ho, aku telah mengatakannya kepada anda semenjak mulanya. buatonku hian, dulu aku mau mengambilnya. paboa hian tu ahu sijaloonku, beritahukanlah kepadaku apa yang bakal kuterima.
362 hiandu mahiandu, lihat andu.
363 hiang kering. mahiang, dalam keadaan kering. pahianghon, mengeringkan. hiang lampak, hanya kering pada permukaannya mengenai kayu.
364 hiap manghiap, mengipas, mengembus. manghiapi, mengembusi. manghiaphon, sesuatu yang dipakai sebagai pengipas api.
365 hiaphiap kipas, kipas angin. hiaphiap, berkibar. humiap, idem. tarhiap, lari mengenai ayam seolah-olah dihembuskan.
366 hias manghias, melicinkan misalnya baion. mengeluarkan misalnya nanah. dihiashias dihilala, ia merasa diperas, artinya: lapar sekali. hiashias, alat untuk melicinkan baion.
367 hibul bulat, seluruh, tidak terbagi, utuh, seluruhnya. hau hibul, kayu bulat, kayu berbentuk silinder. hibul diboan, dibawa seluruhnya, tanpa dibagi-bagi, utuh dibawahnya. pahibulhon, mengumpulkan, membulatkan, mengutuhkan. mangibul, dikumpulkan, membulat. pangibulan, ichtisar, ringkasan, rangkuman, sari pati. Hibung, kata bantu bilangan, buah, potong, biji. sanghibung, sepotong, sebuah. diwaktu mengira: satu hibung. tolu hibung (kibung), tiga buah, tiga potong.
368 hidop manghidop, kejap, mengejapkan mata, memberi tanda (dengan mata). masihidopan, berkejapan mata mengenai muda-mudi yang berkasih-kasihan, berkomunikasi dengan main ma-ta. sanghidop mata, sekejap mata.
369 hiempe mahiempe, lihat empe.
370 hihik manghihik, ketawa ter-kekeh-kekeh. simarhihik, burung malam yang bunyinya memanggil 'hihik' (dulu kala dipikir orang akan mati mereka kalau didengar suaranya).
371 hijup cepat, lekas. pahijup, bersegera, cepatkan.
372 hilala manghilala, merasa. merasakan. mangilala, merasa dalam arti kiasan: melihat, memperhatikan, menunjukkan dampak. panghilalaan, perasaan, indera perasa. beha pang-hilalaanmuna, bagaimana perasaanmu. manghilalahon (dipang-hilalahon), memerasakan orang.
373 hilang penipuan, ketidak jujuran. marhilang, menipu, bertindak menipu. tarhilang, diperlakukan secara tulus, kena tipu. parhilangon, penipuan, hal menipu. parhilangan, penyebab untuk menipu.
374 hilap kilat, terang kilat. manghilap, memberi tanda dengan tangan, melambai. mangkirap, idem. sihilap, sejenis alang-alang yang akarnya karena harumnya dicampurkan ke tembakau.
375 hilas(juga hiras) gembira, riang, sukacita. tarhilas ro-ha, bergembira, bersuka hati. api sihumilas, api yang terang dengan itu dipersamakan dengan kemarahan.
376 hilhil manghilhil, mengunyah. manghilhili, mengunyah sesuatu.
377 hilim manghilim, mengelim kain. panghilim, kelim.
378 hillo cermin, kaca, logam putih. humilohilo, berkilau-kilauan, berkilat-kilat, kemilau.
379 hillong marhillong, licin digosok misalnya besi, berkilau, bercahaya.
380 hima kima, karang berwarna putih dari mana orang perbuat gelang lengan.
381 himpal kempal, tidak terbagi, bergumpal, padat, beku mengenai benda-benda yan seharusnya cair. suda arang ndang hipal bosi, sudah habis arang, tetapi besi itu belum kempal, artinya: usaha yang percuma. manghimpal bosi, mengimpal besi. pahimpal, membeli seekor ternak seluruhnya. Selama ini hanya mempunyai sebahagian saja. panghimpalan, seekor ternak yang bulat dimiliki. marhimpalhimpal, bergumpal-gumpal.
382 himpang = himpal.
383 himpu = humpu.
384 hinal peluru senapan (seperti diperbuat dahulu dari kayu bagot). hira hinal do ho manghuling, engkau berbicara kayak senapan meledak.
385 hinaloan parhinaloan, sebutan yang mencakup semua bunyi-bunyian musik.
386 hinambor monumen, kuburan (dari tambor?).
387 hinan na hinan, dahulu kala, dahulu di waktu sebelum pembicara lahir. sianu na hinan, mendiang. adat na hinan, adat yang dahulu.
388 hinaon jerat, perangkap. parhinaon, pemasang jerat.
389 hinauli lihat uli.
390 hindat (bdk handit), manghindat, mengangkat dengan tangan.
391 hindir uang bernilai dua duit.
392 hingkiangi hianhiani, lihat hian.
393 hingking mangingking, mengerut mengenai jaringan tubuh, pergelangan, hati dsb. mangingking roha, cepat merasa sakit hati.
394 hingkit I. kikir, pelit. II. sihingkit, sejenis tumbuhan yang daunnya lebar dan berduri.
395 hinos tarhinos, lihat hos II.
396 hinsa cepat, cekatan, ligat, lincah, bersemangat, gembira.
397 hinsat manghinsat, = manghindat. tarhinsat, terangkat ke atas. hinsat, bangkit, berdiri.
398 hinsis manghinsis, mengikis.
399 hinsu (= hunsi) manghinsu, mengunci. anak hinsu, kunci. hinsuhinsu, pintu. hinsu, tertutup, terkunci.
400 hionghiong tabung bambu tempat menyimpan cairan.
401 hipu segera, cepat, percepat. manghipu, mempercepat, menyegerakan, melakukan secara mendesak. hinipu, dipercepat.
402 hir kuat mengenai peluh. hir hodokna, hir panasna, dia berpeluh hebat.
403 hira I. sakirakira, kira-ki-ra, agak, sesuatu untuk mengurangi perbandingan atau ungkapan yang keras. hira tombak, seperti hutan, kira-kira seperti hutan. hira babiat, seperti harimau. II. manghirahon, menakar dengan baik misalnya beras dalam periuk sehingga cukup untuk semua orang tetapi tidak ada yang hilang, berhemat. hirahira, ditimbang degan baik, diukur dengan baik. hirahira papanganmu, cara makananmu harus ditimbang dengan baik, jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sedikit. hirahira panghulingna, perkataannya telah ditimbang dengan baik. lului di ahu sada hau hirahira, sadopa ganjangna haposon balgana, carilah untukku sepotong kayu kirakira sedepa panjangnya dan sedemikian besar, sehingga dapat dililit. Demikian diungkapkan orang yang mencari seorang isteri yaitu yang dapat menimbang dengan baik, artinya: yang mengurus rumahtangga dengan baik. hirahira parangea, perbuatannya adalah ditimbang dengan baik. III. hirahira, sejenis tumbuhan jalar.
404 hirang keranjang yang dianyam dari rotan.
405 hirap = hilap, manghirap, melambai, memberi tanda dengan tangan. manghirap tondi, memberi tanda kepada tondi orang yang sakit dengan kain putih agar ia kembali supaya orang yang sakit menjadi sembuh. manghiraphon, memberi tanda dengan sesuatu.
406 hiras (bdk horas) tegar, berani, dengan penuh kepercayaan, yakin. hiras ni roha, keberanian, keyakinan.
407 hirdop terang di kejauhan. humirdop, berkedip-kedip, terang sekejap.
408 hire = hira.
409 hirehire sikat rongga badan. seterusnya: kelambu dibuat dari tikar-tikar. manghirei, menggantungkan tikar disekeliling sesuatu. pahirehon, mengembangkan, menghamparkan, mengelampai tirai. marhirehire hatana, kata-katanya tidak berkehabisan. marhirean, bergantungan pada tali dalam jumlah besar.
410 hirhir dihirhir ho ma panghulingmu tu ahu, engkau bicara sejelek mungkin mengenai aku.
411 Hiri I. sejenis kudis di kepala. II. tidak cukup, tanggung.
412 hirik sejenis jangkrik, kumbang.
413 hirim manghirim, mengharap, menduga. tarhirim, kecewa. panghirimon, pengharapan. so panghirimon (ni roha), tak terduga, tak disangka-sangka.
414 hiringan hanya dalam hubungan. di hirungan manuk, di ribaan ibu.
415 hirjop = hirdop.
416 hirpas manghirpas, memikul pinggul sambil melompat-lompat, yang misalnya dilakukan para perempuan di waktu perang bila mereka melihat pertempuran itu dari tembok desa.
417 hirput sihirput, I. sejenis tumbuh-tumbuhan yang daunnya terus menutupkan diri kalau kena sentuh, putri malu. II. sejenis kumbang yang terus menggulungkan dirinya seperti peluru kalau disentuh. sihirput do ho, engkau adalah seperti sihirput, mudah berkecil hati, pengecut, tidak berani melawan. mangirput, mengalah.
418 hirta kotoran berwarna merah yang terapung-apung di atas air.
419 hirtang bergelimpangan mengenai orang yang mati. pahirtang, memasang misalnya jerat. sanghirtang, seutas penuh misalnya manik-manik.
420 hirtap = hatop.
421 hisap keinginan tubuh, serakah, nafsu. hisaphisap, keinginan-keinginan yang buruk. hisapon, mengingini. hahisapon, keserakahan, kerakusan. marhisap ni roha, bernafsu. hisap ni daging, ia kurus kering.
422 hisar sehat. hahisaron, kesehatan. pahisar, menyehatkan.
423 hishis manghishis, mengikis dengan pisau. nunga hishis, = nunga suda, semuanya telah dikikis, ludes, habis.
424 hisik manghisik, menggoncang-goncang mengenai uang dalam pundi-pundi atau harambir. sihumisik, uang (And).
425 hisikhisik sejenis rumput, sejenis lupine.
426 hit serat ijuk pohon enau yang dipakai sebagai tali kail. Hita, kita. kata halus untuk orang yang disapa. tudia hita? kemana anda pergi.
427 hite titi, jembatan kecil terdiri dari satu atau dua potong bambu, titian. seterusnya: alat, supaya yang membuat sesuatu terjadi. parhitean, perantaraan. hitehite, perantara. marhitehon, memakai sesuatu sebagai alat atau titi. marhitehite, marhite sian, oleh, sebab, karena, melalui. mangite sian, sesuatu yang dipakai sebagai perantara, perantaraan.
428 hiting hitinghiting, alat kecil untuk menenun pinggir kain (= dopirdopir).
429 hitir angka hitir, getar, gemetar. humitir, idem. mang-hitir, membuat gemetar, menggoncang.
430 hitong humitonghitong, berkeliaran tanpa tujuan dan mencari sesuatu.
431 hitsu manghitsu, menipu.
432 hitup tertutup mengenai mulut. pahitup, menutup mulut.
433 Ho engkau, kau, orang ke dua tunggal.
434 hobas siap sedia. marhobas, menyiapkan diri. manghobas, membereskan, menyiapkan. mang-hobasi, melayani, mempersiapkan. parhobas, pelayan. ari parhobason, hari persiapan.
435 hodap hodaphodapon, mempunyai mata yang kotor.
436 hodong pelepah, tulang daun mengenai kelapa, enau atau semua jenis palem. hodonghodong ni bagas, dua potong kayu yang dipasang berbentuk silang untuk menyokong atap.
437 hohak dahak, lendir tenggorokan. hohahon, berdahak.
438 hohal manghohal, mengganggu tidak mau berhenti sebelum memenuhi atau memberi hati misalnya kalau bertanya-tanya dan tagihan utang.
439 hohar mencakar dalam jumlah besar, bubar ramai-ramai.
440 hohas parhohas, peralatan, perkakas mengenai perang dan gendang.
441 hoho manghoho, membulatkan, membundarkan.
442 hohom diam, tidak bersuara. parhohom, pendiam.
443 hohombu = hahombu I.
444 hohondo (bdk: tondo), marhohondo, meringkuk, terkekang oleh penderitaan.
445 hohop marhohop, memakai ulos seperti dilakukan para perempuan dengan mengikatnya di dada sebagaimana diperbuat oleh orang-orang yang memberi persembahan. manghohopi, membawa sesuatu di punggung dengan ulos yang diikatkan di dada.
446 hohos ikat pinggang. manghohosi, I. menyisipkan sesuatu ke dalam ikat pinggang. II. mengenakan ikat pinggang.
447 hohot (bdk hot), marsihohot di, berpegang pada, stabil, tidak goyah, berketetapan hati.
448 hoi keluh. hoihoi, idem. marhoi, mengeluh.
449 hois (bdk: hais), manghois, mengkikis.
450 hojal marhojal, bergumpal, jejal misalnya tanah liat. juga: kuat, teguh mengenai daging (orang yang kuat).
451 hojok tergesa-gesa, bergegas, bersegera. manghojok, bertindak segera, tergesa-gesa. panghojok, orang yang bertindak terlalu buru-buru.
452 hojor cepat dalam hal bicara. Hol, tidak subur mengenai perempuan, mandul.
453 Hola langit-langit.
454 holahola liang mulut, rongga mulut mengenai binatang. cacian pada orang. husuakhon holaholami, kupatahkan nanti rahangmu.
455 holak depa, sejauh orang dapat mengukur dengan kedua lengannya. sangholak, sedepa.
456 holan hanya saja.
457 holang berjarak, jauh, antara. sadia holang, berapa jauh? dua dopa holangna, dua dopa jauhnya. holangholang, jarak antara. di holangholang ni, di antara. holang sadari, selang satu hari. paholanghon, menjauhkan. parholangan, kejauhan, juga: apa yang membuat dua orang menjauhkan diri. tarholang, tepat antara dua, ditengah-tengah. nunga tarholang partaonon, persis di pertengahan tahun yaitu antara dua panen sewaktu mana orang tidak mempunyai sesuatu makanan. dalam hal ini orang memberikan beberapa potong sanggar sebagai pengganti beras bila kelak orang mau memberikan karung berisi beras.
458 holat tidak enak mengenai citarasa, sulit ditelan. holat inumon, getir untuk diminum.
459 holbab demikian lembeknya sehingga gampang meninggalkan jejak.
460 holbung melekuk, cekung, jurang, berlembah. Toba Holbung, lembah Toba, Toba cekung (dikelilingi Bukit Barisan). Hole, I. pendayung. II. sayap serangga yang terdapat di bagian dalam sekali. III. hau hole, sejenis kayu yang keras.
461 holiholi tulang, tulang belulang. mangongkal holi, menggali tulang belulang nenek moyang. simarholiholi, nama sejenis rumput.
462 holing I. batu holing, berkilat-kilat di waktu malam. II. andor holing, sejenis pohon kayu.
463 holip terlindung, tersembunyi. mangholipi, menyembunyikan. marolipolip, tersembunyi.
464 holis tuktuk holis, sejenis burung pelatuk.
465 holit pelit, kikir. holit ni roha, kikiran. marholit, kikir. parholit, orang kikir. holit di mula ni sipeopon, kikir mula dari harta benda, kikir pangkal tabungan. mangholit, berlaku kikir. ndang holit gogona, ia tidak kikir dengan tenaganya. P.B.: binuang ganda, hinolit lonong, buang-buang ganda, pelit-pelit tenggelam. bermewah makin jaya, berpelit makin hancur. marnahumolit, sedikit banyaknya kikir.
466 hollus humollus, kempis, menjadi kurus.
467 holom kelam, gelap. na holom, kegelapan. haholomon, idem. mangholom, menjadi gelap, gelap gulita. mangholom mata ni ari, ada gerhana matahari. holom marimpotimpot, gelap gulita. suma ni holom, nama hari ke- 16. anggara ni holom, nama hari ke- 17. muda ni holom, nama hari ke- 18. boraspati ni holom, nama hari ke- 19.
468 holong kasih, cinta, menaruh hati. holong ni roha, kasih, cinta kasih. marholong ni roha, mencintai, kasih akan, punya kasih sayang. manghaholongi, mencintai. holong rohana di ahu, atau mida ahu, dia sayang padaku, dia cinta padaku. masihaholongan, saling mencintai. haholongan ni roha, kekasih. holong mangalap holong, kasih berbalas kasih.
469 holos = holso. mangholsohon, memberitahukan kesusahannya kepada orang lain.
470 holot siholot, sejenis pisang.
471 holpu empuk mengenai kentang.
472 holso holso ni roha, cemas, kekuatiran, kerisauan, kesusahan hati. holsoan, mencemaskan, gusar. humolso, idem. haholsoan, kecemasan, kerisauan. mangholsohon, merisaukan, mencemaskan, mengeluhkan. na hinolso ni roha, hal yang dikuatirkan, disusahkan. mang-holsoi, membuat orang susah karena banyaknya teguran.
473 holting mangholting, mengirit, mengikat, memalut. siholting dalihan, sipembelit tungku, orang kikir, yang mengikat tungku dengan rami pada tungku agar tak seorangpun dapat memasak.
474 holuk mangholuk, (bdk: ho-ruk), menarik sesuatu dengan jari-jari dari rongga. bdk horuk.
475 holung lengkung, kembang mengenai layar kapal. Homa, manghoma, menyuruh orang berdiam diri.
476 homang siamang, hantu mengenai siapa orang percaya bahwa ia memikat ke hutan dan menahannya berhari-hari lamanya. diluahon homang, dilarikan hantu siamang. homangon, mempunyai penyakit dan orang sakit itu takut pada orang dan menyembunyikan dirinya dan orang menganggap bahwa homang yang mengejarnya.
477 homat I. manghomat, waspada, ingat diri, menjaga sikap. homat papanganmu, hati-hatilah dan beradap sewaktu makan. homat ateatem, ingat dirimu, harus berjaga-jaga. II. mang-homat, mangomat, = menutupi, membuat reaksi mengadakan perlawanan. simbora pangomat, ajimat pertahanan, jimat yang menutup pemiliknya terhadap tembakan musuh.
478 homba marhombahomba, saling memeluk, saling merangkul.
479 hombal saja, hanya, cuma.
480 homban mata air di ladang yang dipelihara dengan baik sebagai tempat persembahan, disekitarnya ditanami bunga-bungaan. patiur homban, membersihkan mata air di ladang dengan mengadakan persembahan di ladang.
481 hombang rata dan lebar, dikembangkan. manghombang, mengembangkan. memukul-mukul hingga rata (bdk hembang). hombang ni podang, bagian mata pedang yang rata. sihombang, orang yang kepalanya pada sisi telinganya adalah rata. napuran na hombang, kata halus untuk napuran pada ucapan-ucapan pidato. marhombangsila, jongkok dengan mengikatkan ulos sehingga lutut melekat pada tubuh.
482 hombar dekat, berdampingan, sesuai, berkaitan, paralel. hombar hundul, yang duduk dekat seseorang. hombar bagas, tetangga. hombar tu, menurut, sesuai dengan. hombar tusi, sesuai dengan itu. hombar, boleh diterima, baik (mengenai perkataan). manghombar tu, mendekati, menghampiri orang. manghombar na mora, mendekati orang kaya. pahombar, mendekatkan, merapatkan.
483 hombil = tombil, tombal.
484 hombingan batu yang ditarok antara api dan embusan agar embusan ini jangan dimakan api.
485 hombung peti kayu yang besar untuk menyimpan bermacam barang.
486 homi tersembunyi, bersifat rahasia, misterius. pahomihomihon, menyembunyikan, merahasiakan sesuatu. hahomion, rahasia.
487 homit manghomit, menguasai, memerintah orang-orang yang berasal dari daerah lain. na hinomit, yang diperintah, yang dikuasai, yang diayomi. parhinomitan, mengenai perhubungan antara rakyat satu sama lain. anak hinomit, rakyat. homitan, sejenis jimat, wasiat, benda yang dikeramatkan dan disimpan dengan baik.
488 homol manghomolhomol, manghomolhon, menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, tidak diberitahukan sedikitpun kepada orang lain.
489 homondur = pamondur, panglima.
490 hompa sihompa, sejenis palem mirip dengan pining.
491 hompaba = hompa.
492 hompawa = hompa.
493 hompu pahompu, lihat ompu.
494 homuk manghomukhon, menyembunyikan.
495 homur I. keruh mengenai air, pudar, kabur mengenai mata. tu na homur do jolma dapotan dengke, orang harus menangkap ikan dalam air keruh. II. manghomurhomur, mencari tempat yang paling tenang dalam air misalnya anak kerbau yang berjalan di belakang induknya. III. manghomur, membuat gambar, patung dari orang mati dan menyerahkannya secara mewah.
496 hon) menunjukkan kerja atau jalan kepada seseorang dengan turut menyertainya.
497 hona kena, terkena, juga dalam arti kiasan. hona tangan, dipukul dengan tangan. hona toru, kena kutuk, terkutuk. hona hata, ditegur, dimarahi, kena marah, kena pergunjingan. hona todos, terbunuh, mati konyol. hona udan, kena hujan, ditimpa hujan, kehujanan. hona sahit, kena sakit dengan tiba-tiba, terserang penyakit. hona rasun, keracunan. hona titi, dijatuhi putusan. hona liga, tersisih, dikucilkan. hona uhum, terhukum, kena hukum, jatuh vonis. hona danggur, kena lempar. hona tangke, dilukai kapak. mangonai, mengenai. manginona tu, terkena pada, terpengaruh pada. mangonai hata, memaki-maki. manghonahon tu, mengenakan orang. pahonahon, membuat kena. hahonaan, hal mengenai, hal menterapkan. marhahonaan tu, diterapkan pada, diwujudkan pada, menujukan pada. honahona hatana, kata-katanya disusun dengan baik. pangonai, hal perbuatan mengenai, akibat.
498 honas nenas. honashonason, jatuh sakit karena makan nenas.
499 honda garis-garis putih pada pola ulos.
500 hondal na hondal, banyak sekali.
501 hondang kantongan kulit kayu.
502 hondi = gendi, kendi.
503 HONDO marhondohondo, marhinamago, merasa kehilangan, diam karena putus asa. hondo rohana, ia bersedih hati, murung.
504 hondur kendor, tidak kencang mengenai tali, jerat. humondurmondur, kendor-kendor.
505 hongkom manghongkom, menutup mulut dengan tangan. hongkom baba, larangan untuk mengucapkan kata tertentu, agar jangan diucapkan orang: misalnya: hatoban (= huntam baba). parhongkom, papan lebar di muka rumah Batak dimana terdapat susu ni ruma.
506 honohonoon = loahon.
507 honok I. = leleng, (Angkola), II. = bue.
508 honong marhonong, menyelam dalam air. manghonongi, mengambil sesuatu dengan jalan menyelam. honong bosi, sejenis burung air.
509 honsa segera, setelah, dipakai dengan menghubungkan kata mamintor. jumpang honsa, mamintor dipastap, setelah ia bertemu dengan dia terus memukul. mate honsa, manigor dibuat ugasanna, segera setelah ia mati, terus diambil barangnya.
510 hontas marhontas, mengadakan makanan persiapan. mempersiapkan diri misalnya soldadu yang akan berangkat ke lapangan perang, saudagar yang berangkat ke daerah yang jauh, biasa dipersiapkan makanan keselamatan.
511 hontor humontor, gemetar, gentar, turut berbunyi mengenai kayu sewaktu memainkan bunyi-bunyian, pengaruh, berpengaruh. hinontor ni, pengaruh dari.
512 hontot kental mengenai susu atau sup (lawan: lio). hontot roha, suka akan, berkenan di hati.
513 honuk mudah dilubangi seperti piring kayu (sapa). melengkung mengenai dada.
514 hopahopa endapan, ampas, sisa-sisa pemakaian, apa yang dibuang pada buah-buahan yang diperas, sepah sirih yang diludahkan, lihat sopa-sopa.
515 hopal kapal, kapal besar (sebagai lawan parau atau solu). hopal api, kapal api.
516 hophop manghophop, berkorban, berlelah, mengorbankan diri untuk sesuatu atau seseorang dan oleh karenanya menderita. humophop, idem. sebagai kata depan: untuk, karena, sebab. na hinophop, kekasih yang untuknya bersedia menderita, yang diperjuangkan.
517 hopi kopi.
518 hoping lihat haruping.
519 hopit sempit, tak lebar.
520 hopo tumbuh-tumbuhan menjalar berdaun lebar seperti daun pokok anggur, yang dipakai orang sebagai penggera burung.
521 hopok keputusan ilahi, hukum percobaan yang ditentukan datu bagi mereka yang tersangka melakukan pencurian, mereka harus mengunyah beras dan mereka yang tidak dapat menelannya adalah bukti yang nyata mengenai kesalahannya atau mereka harus memegang timah yang hangat. marhopok, menjalani hukuman ilahi. manghopok, menyuruh melakukan keputusan ilahi, cara melakukan: hopok dahanon, yang tersangka harus mengunyah beras kering dan barang siapa tidak dapat menelan beras itu adalah yang salah. hopok simbora, mereka harus mencelupkan jari-jari ke dalam timah yang dilebur. hopok bosi, mereka harus menginjak besi yang hangat.
522 hopol manghopoli, membungkus nasi. sanghopo sebungkus. marhopolhopol, berkumpul, berhimpun. raja ni panghopoli, raja, kepala pesta horja.
523 hopong sejenis pohon kayu dengan buahnya masam dan dapat dimakan. Hopos, sempit. manghopos, melilit dengan lengan misalnya pohon kayu. hoposon balgana, sebesar yang lengan dapat melilitnya.
524 hopuk (= hobon) tempat padi yang besar dan bundar.
525 HOR sulit mengeluarkan nafas. parhor hosa, memperpanjang hidup.
526 Hora = misang, musang.
527 horang kering, tidak ada harapan datang hujan melihat langit.
528 horas I. keras mengenai perkataan, ucapan. hata na horas, kata yang keras. II. sehat, senang, makmur. marhorashoras, merasa senang. menyerukan selamat-selamat. horas ma ho, semoga engkau senang, bahagia. parhorason, kemakmuran, kesenangan, kesehatan. manghorasi, menyehatkan orang, merestui, meridoi.
529 horbangan = harbangan.
530 horbo kerbau. horbo pangalotlot, = horbo pangambat, seekorkerbau yang dipersembahkan pada penyakit menular atas perintah Sisingamangaraja. horbo jalang, kerbau liar, kerbau bebas tak dijaga. marhorbohorbo, ombak-ombak besar mengenai laut. horbohorbo = hodahoda, laba-laba kecil yang berjalan di atas air. P.B.: ndang loja horbo mangusung tandukna: tidak capeh kerbau membawa tanduknya, artinya: membujuk orang untuk membawa barang yang ringan.
531 hordit humordit, gentar, gemetar. panghorditon, tiba-tiba gemetar karena terkejut, gemetaran secara tiba-tiba.
532 horhon manghorhon, menyebabkan, menimbulkan, mengakibatkan. hinorhon ni, akibat dari, karena, disebabkan, terpengaruh oleh. horhonon ni, idem (untuk masa mendatang). pang-horhon, dampak, pengaruh, akibat. marpanghorhon tu, berpengaruh kepada, yang mengakibatkan, berkhasiat.
533 horhor panjang mengenai leher. pahorhor, memanjangkan leher. sihorhor, sejenis tumbuh-tumbuhan. sihorhor = siborok.
534 hori I. sejenis rami yang serbutnya ditenun. kain tenunan yang kasar, kain kasar. II. horihori, tepi, pinggir. marhorihori dingding, meraba-raba pada dinding mengenai anak kecil yang belajar berjalan. mangoriori dolok, berjalan di pinggir gunung.
535 horis I. hampir kena sewaktu melalui sesuatu. manghorisi, menyusuri tepi sungai daripada di lautan terbuka. horisan, tepi, pantai, pesisir. marhorishoris, melalui sesuatu. = horis, kerabat dekat-dekat. II. horis, keris. jambang ni horis, gagang lintang horis pada sarang.
536 horja pesta persembahan yang besar, pesta dengan upacara keagamaan. sahorja lombu, pesta kurban lembu (8 generasi satu nenek moyang). sahorja horbo, pesta kurban kerbau (10 generasi satu nenek moyang). marhorja, merayakan pesta kurban yang besar.
537 horloji arloji. Hormat, bersifat hormat, sopan terhadap wanita dan sewaktu makan. hahormatan, tahu adat, sopan, kehormatan. manghormat, berlaku sopan terhadap seseorang, juga: mengawasi pemuda dan pemudi agar mereka tidak menyalahi adat sopan santun yang baik.
538 horna lihat sumba II.
539 hornop juga hernep, rata, datar. di dolok pinggol tubu, tu na hornop dipareahi, telinga berada di pegunungan dan mendengar juga: kedataran, artinya: orang sering mengambil jalan yang bengkok untuk mencapai sesuatu yang baik. pahornophon, meratakan, mendatarkan. pangornopan, keadilan dalam peradilan hukum.
540 horo = poro III, lagi. ndang horo, belum lagi.
541 horom pagar pangorom, penangkal terhadap hantu, roh yang jahat.
542 horon timbunan, longgokan, tumpukan. na marhoron-horon, bertumpuk-tumpuk mengenai orang.
543 horong golongan, kekerabatan, pertalian keluarga, semua yang masuk satu ompu (Angkola).
544 horot I. manghorot, memotong, mengerat, menakik, menoreh. manghoroti, dipotong dalam potongan-potongan kecil, menorehi. sanghorot, sepotong, sekerat. II. takik, seperti dibuat pada pohon kayu, iris. marhorothorot, bertakik, juga dikatakan mengenai lipatan kulit orang gemuk. Horpak, usaha, tenaga. masibahen horpakna, memakai segala tenaga mengenai pihak-pihak yang berperang.
545 horpuk sejenis sayur.
546 horsang gersang, kersang, ke-ring, panas mengenai udara, kersang mengenai tanah.
547 horsi kutil, bintil, jerawat.
548 horsik kersik, pasir. manghorsik, menabur dengan pasir. parhorsihan, gurun pasir, padang gurun.
549 hortang = hirtang. manihortang, duduk dengan kaki terunjur.
550 horuk manghoruk, mengambil sesuatu dari lobang, mengerut.
551 horunghorung kalung dari emas atau mutiara, rantai hias.
552 HORUS manghorus, menghapus, menguliti, membinasakan. manghorus uhum, tidak memperhatikan adat/sopan santun dengan baik, mengabaikan hukum. horus ahu, kutukan: saya mau dibinasakan, dihapuskan. horushorus sambulu, perbuatan zinah terhadap perempuan yang telah bersuami.
553 hos tinggi matahari, kulminasi matahari, titik tertinggi matahari. hos ni ari, terik panasnya hari. hos ari, tengah hari, siang hari. di na hos ari, pada tengah hari, pada saat matahari sudah siang. marhira hos, agak siang, kira-kira jam 11.00.
554 hosa nafas, nyawa, kehidupan, udara. tos hosa, putus nyawa yaitu meninggal dunia. marhosa, bernafas, hidup. nasa na marhosa, segala sesuatu yang hidup. marutang hosa, dihukum mati. na so marhosa, impoten mengenai laki-laki humosa, marhumosa, bernafas, mengambil nafas. pahosahon, berhenti, melepaskan lelah. manghosai, meniup, menghembusi. hosa ni ruma, jendela kecil pada dingding belakang rumah Batak traditional tempat memasukkan udara tetapi tidak cukup.
555 hoshos penting, mendesak, segera.
556 hosik manghosik, memukul, mencemeti, memecut (bdk osik).
557 hosing pahosing, memutar, menggeser, membalikkan. humosing, berpaling. manghosing, memindahkan sesuatu dari bahu yang satu ke bahu yang lain: membeli untuk kemudian dijual lagi. P.B.: marnadonok do manghosing na binombom, berlainan dekatnya orang memusing panggangan, artinya: yang paling berkepentingan harus pertama melakukan.
558 hosom bermusuh, rasa dendam, penuh dendam, kebencian. hosom ni roha, dendam hati. marhosom ni roha, menaruh dendam, mendendam. manghosomi, menaruh dendam terhadap seseorang, membencii.
559 hosong penyakit sesak nafas, asma. hosongon, berpenyakit sesak nafas, menderita sesak nafas. hosong tano, asma yang terus menerus.
560 hosuk = misang, musang.
561 hot kukuh, teguh, erat, stabil, mantap, tak goyah. pahothon, mempererat, menguatkan. marhahotan, bertempat tinggal tetap, menetap tinggal. marsihohot di, berpegang pada, bersandar pada.
562 hotang rotan. manghotang, menjuruskan persis dengan rotan yang dikencangkan.
563 hotanghotang manghotanghotang, menjalin pinggir ulos. panghotanghotangi, tepi kelim pada ulos.
564 hotar risau, takut, ketar, (bdk: hitir).
565 hotekhotek berkotek-kotek mengenai ayam.
566 hoting I. sejenis pohon, yang menghasilkan kayu bangunan yang baik. hoting balanga, sejenis pohon hoting. hoting parbue, sejenis pohon hoting. II. manghoting, memutar (bdk: hosing.)
567 hotok humotok, membikin ribut, membuat hiruk-pikuk.
568 hotor tali dari rotan yang dipasang di ladang di atas padi yang yang telah masak untuk mengusir burung. P.B.: sinintak hotorhotor, humutur halakhalak, asing ditimbang dongan, asing ditimbang halak, disentak tali pajangan, tergerak orang-orangan, lain pertimbangan kawan, lain pula perkataan orang. manghotori, memasang tali seperti itu.
569 hotuk ketuk-ketuk untuk mengusir binatang.
570 houk manghouk, menarik dengan kaitan. Houm, kaum, kelompok, kekerabatan, hubungan darah kerabat, perkumpulan.
571 HU I. kata possessif dari ahu, bagashu, rumah saya, bahenonhu, yang saya harus buat. II. memandang rendah, mengejek, menghina, meremehkan, melecehkan. hu do rohana mida ahu, ia menghina saya. hu ni roha, ejek, hina. marhu ni roha, berkelakuan rendah. III. terwujud, penuh mengenai waktu. hu ma dibulanna, gok ma di taonna, telah tiba waktunya, mengenai perempuan yang akan melahirkan. IV. akhiran yang menandakan sesuatu yang bersifat terlalu. maulihu, terlampau bagus.
572 Huà I. sup, kaldu, kuah. juga: huahua. seterusnya: bunga uang. pahuahon, membungakan. manghuai, idem. II. marhua, bagaimana? apa yang terjadi untuk apa? terkena apa, kenapa. marhua ho dison? mengapa engkau disini? ndang pola marhua, tidak apa-apa, tidak jadi soal. mahua, bertanya ada apa? sakit apa? ndang mahua, tidak apa-apa, tidak persoalan, bdk: huahua.
573 huáng huanghuang, kotoran da-lam hidung. manghuangi, gerenyot, menarik muka terhadap seseorang dengan seolah-olah memberikan kotoran hidungnya kepadanya.
574 huar manghuari, menggali tanah, mengorek sesuatu.
575 huasi marhuhuasi, (dari: asi), minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang pada makanan. masihuhuasian, saling minta maaf dengan perkataan bagus. marsomba ujung (yaitu: ni jarijari) marsomba huhuasi, dengan rendah hati mohon sesuatu dengan tangan yang dilipat.
576 huaso kuasa, surat kuasa. marhuaso, berkuasa.
577 huat I. kuat, cepat, misalnya kuasa. II. huathuat, bilah pijar yang dipakai sebagai suluh di waktu malam. hira huathuat do hatopna, cepatnya adalah seperti suluh yang dilambai-lambaikan.
578 hubak = hurak. manghubak, membuat lobang, mengeluarkan.
579 hubal manghubal, menarik banyak untuk dirinya.
580 hubang abu jerami yang dipakai sebagai pupuk dan oleh karenanya disimpan dengan baik. parhubangan, pondok kecil untuk menyimpan abu itu.
581 hubar lihat habir.
582 hube unok, daun hati, tunas yang masih putih dan yang paling dalam. manghube, mengambil tunas muda itu.
583 hubil manghubil, melepaskan kulit luar, menguliti.
584 hubung I. manghubung = mangudut. II. hubung, = ansisibang.
585 hubur lubang kuburan.
586 hudador urat daging. uri, tembuni.
587 hudali pacul, cangkul, bergigi tiga dari besi. juga: uang mahar, hanya dikatakan pada hela sonduhan pada siapa uang maharnya adalah kurang.
588 hudamdam parhudamdam, lihat damdam.
589 hudap = husap. manghudap, mulut (And).
590 hudi tempayak, ulat kumbang yang berdiam di bagot dan dianggap sebagai makanan sedap.
591 hudon periuk. tano hudon, tanah liat. tumutung hudonna, membuat periuknya sendiri yaitu berdikari mengenai mengurus rumahtangga (= manjae). hudon bohina, mukanya seram, tidak bercahaya, pertanda kurang sehat misalnya karena penderitaan atau utang.
592 hudu huduhudu ampang, bungkusan yang dianyam untuk tempat nasi keperluan kira-kira dua orang.
593 huduk sesuatu dibelakangkan. huduk api, duduk membelakangkan api, yaitu seorang perempuan yang baru melahirkan. manghudukhon, membelakangkan orang. pahompu huduk, kemenakan dari anak perempuan. huduk ruma, ruangan di belakang rumah Batak.
594 hudus segera, desak. manghudus, membuat sesuatu dengan tergesa-gesa, memburu waktu.
595 huhang kukang. balbalon huhang, bagaikan orang memukul huhang artinya: tidak ada gunanya, makin lama makin buruk.
596 huhu
597 huhuasi lihat huasi.
598 huhul kadangkadang (Angkola).
599 huhut sekaligus, sambil, serentak, serta, seraya. huhutna, idem.
600 hujur lembing. manghujurhujur, mengejar dengan lembing. masijuran, saling melemparkan dengan lembing. marhujurhujur eme, padi telah bertunas tetapi belum menjadi daun. teka-teki: hujur ni ompunta na so habilangan, yaitu hujan.
601 hula I. batu hula, batu merah yang dipakai untuk mencet warna merah. II. hulahula, kelompok marga pemberi mempelai wanita. huladongan, sapaan yang hormat terhadap semua ragam famili.
602 hulabu kelabu, abu-abu. sihulabu, kuda kelabu, kuda abu-abu. hulabu jati, nama ayam, dari telurnya keluar manusia pertama.
603 hulalan lihat hulan dan lan.
604 hulambu I. kelambu. II. sejenis pohon kayu.
605 hulamot tali untuk mengikat baliung.
606 hulan humulanhulan, datang berbondong-bondong.
607 hulang hulanghulang, tali untuk mengikat tangan orang, mengikat rotan untuk membawa muatan, beban.
608 hulaning = ulaning.Hulasi, = sulasi,.
609 hulbab bilah kayu yang terlampau besar dibelah. sewaktu memelah pada tempat dahan terlalu banyak dipotong lebih daripada dikehendaki. manghulbapon, mengambil lebih banyak daripada yang mau diberikan si pemberi.
610 hulhul manghulhul, memutar, menggulung benang pada satu kumparan. manghulhul dabudabu, membayar hutang dengan menjamini uang itu pada orang lain. hulhulan, gulungan, alat bertangan empat pada mana benang digulung.
611 huli kuli, pekerja harian. parhuli, mengerjakan sesuatu dengan gaji harian. dalan hudi, jalan umum.
612 hulihap sejenis monyet.
613 hulimat kain dari mana detar dibuat.
614 hulimpas manghulimpas, sekaligus semua diambil misalnya semua tanam-tanaman dari kebun.
615 hulinda (= tulinda), maaf, ungkapan maaf.
616 huling I. manghuling, berbicara, bercakap, berbunyi juga mengenai benda-benda yang tidak bernyawa dan binatang. manghuling, dipanghulingi, me-nyapa, menegur. manghulingihon, menyapa. panghuling, su-ara, cara bercakap. na uli do halak na roa pinadenggan ni panghulingna, orang-orang yang tidak penting menjadi kebilangan bila mereka tahu berbicara. hulinghulingan, teka-teki. hulinghulingansa, demikian dikatakan orang yang memberikan teka-teki, atas nama orang lain menjawab: hutinsa (atau ansa). II. hulinghuling, kulit, jangat.
617 hulishulis bunyi lali. hulishulis pangkoli pangko, sai mago ni mago ma ho, na so manuboli hulinghulinganhi, itulah cacian terhadap seseorang yang tidak tahu memberi jawab teka-teki itu.
618 hulit kusta. huliton, berpenyakit kusta, lepra.
619 hullang = hurlang.
620 hulup kulup. marhulup, berkulup.
621 Hum I. tega, berani, perkasa. na hum do ho manahopi ahu? beranikah engkau menangkap saya? na gok na hum, kaya dan berkuasa. II. hum, hanya, saja (Angkola).
622 humal bengkak, hanya mengenai muka. humal hurumna, pipinya bengkak.
623 humala kumala, batu yang memberi untung (menurut orang batu itu ditemui dalam kepala ular).
624 humbang = hembang, nama dataran tinggi antara Silindung dan Toba.
625 humbar kendi dari kayu, tempat penyimpanan ingkau. mang-hubar, melekungi. juga memperbaiki solu (perahu) dengan menampal kayu. pangumbari, rak kayu dimana bermacam benda diletakkan misalnya persembahan.
626 humbil sejenis rumput. Hume, marhumehume, bermenung-menung, memikir-mikir misalnya bila susah.
627 humondur = panondur, komandan.
628 humpal sanghumpal, sekumpal benang, 1/10 bungkus.
629 humpol manghumpol, semuanya diambil untuk diri sendiri. pahumpol, mengambil untuk diri sendiri.
630 humpu (bdk: himpu), pahumpu, mengumpulkan.
631 humur manghumur, menguburkan dengan upacara.
632 humus serat halus yang dicabut dari bangkar pohon enau dan dipergunakan sebagai tali kecapi.
633 hundali tali yang mengikatkan patil bajak pada kuknya.
634 hundang I. manghundang, membujuk, menarik, meyakinkan, memikat. II. hundang, = sandang. hudangan podang, begitu besarnya ia sudah dapat membawa pedang (menggantungkan).
635 hundari kudis pada anjing.
636 hundul duduk, pergi duduk. marsihundul, duduk. marsihundul di hoda, menunggang kuda. martahi hundul, dikatakan mengenai perempuan yang mau melahirkan, waktu untuk melahirkan sudah tiba. nunga hundul, dikatakan bila anak sudah lahir dan ibu siap duduk untuk dimandikan. hundulhundul, duduk-duduk. manghunduli, menduduki. hundulan, tempat duduk, pantat. pahundul, menyuruh duduk. pahundul datu, memanggil dukun untuk memperoleh nasehatnya. P.B.: tangga ni balatuk dalandalan tu jabu, molo goar tahi, tole ma pahundul datu, anak tangga adalah jalan masuk rumah, bila timbul perselisihan dipanggil datu. manghundulhon boniaga, menduduki barang dagangan yaitu berdagang dengan itu. manghundulhon gora,memimpin perselisihan sebagai suhut. harugian sahali hundul, biaya yang timbul dalam perkara itu yaitu menjamu makan raja-raja yang mengadili.
637 hungkam bagian tengah, sumsum batang pisang. P.B.: bontar hungkam, ngalingali do i, birong parsisiraan, tao do sian bagasan, hungkam adalah putih namun dingin, tempat garam dari luar hitam namun isinya enak, yaitu tidak boleh menentukan sesuatu hanya dari bentuk luar saja.
638 hungkung I. manghungkung, mengepung sewaktu perang, memblokade. sihungkung, sejenis burung air. II. bulu hungkung, sejenis bambu.
639 hunik kunyit, kurkuma, kuning. sibalik hunik, senjakala. dipajagarjagar hatana songon na marlompan hunik, mengindahkan kata-katanya seperti orang yang menaruh hunik pada lauk-pauknya. indahan na hinunihan, nasi yang dikunyiti. jumujung hunik, hamil (ka-rena waktu ini para perempuan yang hamil itu membawa dahanon na hinunihan dam gambiri, di atas kepala mereka sebagai penangkal begu (hantu).
640 hunsang kantong dalam pakaian.
641 hunseng tidak tenang, gugup, gelisah.
642 hunsi hinsu, kunci. anak hunsi, = anak hinsu, anak kunci. hunsihunsi, pintu.
643 huntal humuntal, bergoyang, bergetar, gentar, gemetar, goncang mengenai tanah di waktu ada gempa bumi.
644 huntam manghuntam, memberangus, menutup, menyekap. huntam ni horbo, berongsong untuk kerbau yang mau menggigit.
645 hunti manghunti, humunti, menjungjung. humunti pagar, menjungjung penangkal yaitu: hamil, bunting. P.B: sitahan sampuran na so ra mabuk, sihunti dolok na so ra tarhapit, dikatakan terhadap orang yang melawan banyak orang, yang melawan arus. sihunti garar, mereka yang memikul pembayaran yaitu seorang gadis, puteri dari seorang yang berutang. mas kawin akan dibayarkan menutup utangnya bila yang berutang tidak segera dapat membayarnya.
646 Hunu sahunu, seketi, 100.000.
647 hunur sejenis tumbuhan yang buahnya dapat dimakan.
648 hupang kupang bernilai uang, 6 uang, 1/2 gulden.
649 hupas upas, satpam.
650 huphup manghuphupi, menutupi. hinuphupan, ditutup.
651 hupi sihupi, tanaman merambat yang berduri. sihupi tastas, sejenis yang serupa dengan tanaman tersebut. parsihupian, tempat dimana sihupi tumbuh.
652 hur kur, bunyi yang dipakai untuk mendatangkan angin. hur ro! idem.
653 Hura I. kura, cacing tambang dalam perut. II. hurahura, kura-kura. hurahura do ho, kura-kura kau, dikatakan mengenai orang yang suka mempunyai sesuatu, tetapi karena ia memperolehnya, ia berlaku seolah-olah ia tidak memperdulikannya seperti kura-kura yang mau keluar dari air tetapi tidak bisa.
654 huraba manguraba, lari dari kampung dengan ternak di waktu bahaya yang mengancam. pangurabaan, pondok dimana orang berpenyakit lepra ditempatkan.
655 hurabot tali dari kulit untuk mengikat besi baliung pada tangkainya (= hulamot).
656 hurador kulit tipis di daging.
657 huraja marhurajai, pembicara sopan yang sering menyebut mitra bicaranya `rajanami`.
658 hurak manghurak, menggali, mengorek, mengeruk.
659 hurambit keris yang bersarung.
660 huranda datu huranda bosi, kaki ayam bagian kiri pada manuk di ampang.
661 hurang kurang, terlalu sedikit, tidak cukup. hurang balga, tidak cukup besarnya. hurangan, dalam keadaan kekurangan (dengan atau tanpa di). manghurangi, dikatakan mengenai seseorang bahwa kelakuannya adalah tidak baik, jadi menegur dia. manghurangi ibana mida donganna, ia menegur teman-temannya karena ada hal yang tidak disenanginya. marparhurangi, idem. marhurangnai rohana, tidak menyenangi hatinya, dia merasa tidak senang. hurangnai, tidak cukup. huranghurangan abarangku, diucapkan oleh seorang ibu yang letih karena menggendong anaknya, kata loja dijauhkannya, kalau tidak ia akan takut tidak akan memperoleh anak lagi atau anaknya akan mati. marnahurang, tidak mencukupi, tetap saja kurang. hurang pe so jadi, lobi pe so jadi, tidak terlampau banyak, tidak terlampau sedikit.
662 hurangkam sekam yang jatuh sewaktu mengerik.
663 hurape nae harhar hurape, = boru na mora, lihat boru.
664 huratari urat yang menutup jaringan tubuh.
665 hurbe menjadi nampak, terbuka. sibuat na humurbe, seorang yang mau memiliki segala-galanya yang dilihatnya.
666 hurbit manghurbit, mengambil sedikit.
667 hurdo bunyi untuk menenteramkan anak. panghurdohurdoan, keranjang yang digantung untuk menenangkan bayi, ayunan. manghurdohurdo, meninabobokan.
668 hure hurehure, diulurkan mengenai lidah. pahurehurehon, mengeluarkan lidah. Hureta, kereta. hureta api, kereta api. marhureta, berkereta, pergi dengan kereta, naik kereta kuda.
669 hurhe hurha hurho, bunyi memanggil ayam.
670 hurhur I. manghurhur, memarut (hurhuran, parutan). II. kerak nasi.
671 huria I. huria rohana, caranya berpikir adalah kekanakanakan. II. perkumpulan politik atau jemaat Gereja. kepala huria, kepala raja yang menguasai negeri. jamita huria, sejarah Gereja.
672 huridap tempayak dari heat.
673 huring sihuring, nama yang diberikan kepada binatang-binatang yang berloreng misalnya harimau atau kucing.
674 hurja bunyi memanggil babi supaya datang makan ke palungnya.
675 hurla = ulla.
676 hurlang nama daerah antara pantai Barat dan Silindung. juga: hullang.
677 hurmuk denderung mengenai sayap ayam sedang mengeram. manghurmuk, menutupi anak ayam atau telur dengan sayap.
678 hurpas manghurpas, menokok sesuatu misalnya tembok.
679 hurtik manghurtik, menyentuh sedikit, menyenggol sesuatu misalnya ikan yang menyentuh umpan, itu menyebabkan pancing bergerak. humurtik, bergerak, digoyang, digetar. Hurtut, humurtut, berkerut misalnya kulit, daun yang layu. mangurtut, takut, menyeramkan, menciut ketakutan.
680 huru huruhuruan, sangkar burung.
681 huruk gemuk. huruhan, gemuk mengenai ayam. marhuruk manuk, ayam itu mau mengeram. simarhuruk, ayam (And).
682 hurum rahang, pipi, pelipis. hurumhurumon, sakit tulang rahang, sakit pada pipi. mangan di balian di hurumna, membeli sesuatu dengan uang pinjaman.
683 hurung I. nama bulan ke-12. hari ke-29 pada penanggalan. II. kurungan, penjara, rumah tahanan. manghurunghon, memenjarakan, menangkap. tarhurung, tertangkap, terkurung, tertahan, terpenjara. hurungan, penjara.
684 husa I. marhusa = humosa, siuman. II. marhusa, humusa, mempersiapkan diri, mengadakan persiapan.
685 husap manghusap, mengecap de-ngan mulut. simanghusap, = simanghudap, mulut.
686 husari marhusari, dari: sari, berpikir, menimbang dalam ha-ti, berenung, berefleksi, berjuang dalam hati.
687 hushus wangi, harum. panghushusi, sesuatu yang membuat harum.
688 husip marhusip, membuat sesuatu dengan diam-diam. manghusiphon, membisikkan sesuatu dengan diam-diam. hau na husipon, kayu yang berulat.
689 husom kehitam-hitaman, kotor. cemar. mukanya sedih, muram.
690 husor humusor, berputar-putar, berpaling. panghusor, hal berpaling, berbalik. pahusor, memutar, membalikkan. dipahusor dibagasan rohana, ditimbang, dipikir dalam hatinya. marhusor, bergeser, berputar, berkisar, berpusing-pusing me-ngenai air.
691 husuk manghusuk, menggoncang-goncang misalnya buah kelapa ataukah ia baik atau tidak.
692 huta desa, kota. marhuta, berkediaman di kampung. marhuta sada, berjalan-jalan, tidak tinggal di kampung, keluar kota, bepergian. huta sabungan, ibu kota, kampung induk. parhutaan, pemukiman, perkampungan. pardihuta, bini, isteri, yang bertugas di desa, (lawan parbalian). tarhuta, diketahui orang didesa bahwa orang berutang banyak. marhutahuta, mainan anak-anak bangun kampung-kampungan. raja hutam sesepuh kampung. Huta Raja, Huta Talun, Huta Pea, nama desa, nama kampung.
693 huthut = hurhut, melisutkan.
694 hutik humutik, bergerak). na saramba na humutik, sebanyak semak-semak yang bergerak (karena angin). artinya: tidak terhitung banyaknya. ndang tarhutik, tidak bisa digerakkan, tidak bisa dibawa.
695 huting kucing.
696 hutinsa jawaban orang kepada siapa diberikan teka-teki, lihat huling I.
697 hutol manghutol, mengguncang misalnya pohon kayu, menggoyang pohon kayu.
698 hutu kutu. manghutui, mencari kutu orang. hutu ni asu, kutu anjing.
699 hutuk = husuk.
700 hutur manghutur, menggoyang, bergetar, menggoncang sesuatu. humutur, goyang, bergerak, tergoncang. na sahutur, sebanyak yang digoyang angin, artinya: dalam jumlah besar. tarida hinutur, nampak bergerak semak persembunyian binatang buruan. tertangkap basah dari tanda-tanda tertentu.
Tentang Kamus Batak Indonesia

Kamus Kamus Batak Indonesia ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Batak Indonesia, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.