Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan S Menurut Kamus Agama Islam

Index Kamus Agama Islam
Kata Awalan S Menurut Kamus Agama Islam
No Kata Arti
1 sabilillah Segala bentuk kebaikan yang berguna untuk umum,  juga penuntut ilmu, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah.
2 sedekah Menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akhirat. Pemberian yang bermanfaat kepada orang lain, misalnya makanan, minuman atau harta dengan tidak mengharap balasan kecuali ridha Allah semata.
3 sihir Jampi dan mantera serta perkataan yang diucapkan, atau menggunakn sesuatu yang dapat berpengaruh pada badan, hati atau akal orang yang terkena sihir secara langsuang.
4 solat Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah dan disudahi dengan memberi salam.
5 sujud sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam; ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa, dan hukumnya adalah sunat.
6 sujud syukur Sujud sebagai ucapan/ungkapan terima kasih kepada  Allah sesudah memperoleh keuntungan atau terlepas dari marabahaya atau kerana menerima berita yang menggembirakan. Caranya ialah bersujud 1 kali dia
7 syarat Apa yang mengkibatkan tiada hasilnya sesuatu bila ia tidak ada.
8 syirik mengakui bahwa Allah itu ada tetapi ada yang menyertai dan menyamainya
9 Safah (Dungu) Tidak sempurna akal, tidak mempunyai kecerdasan untuk memelihara dan mempergunaknan harta menurut cara yang benar.
10 Shighah Ucapan, lafaz.
11 Shul-Hu Perdamaian atau meniadakan perselisihan kerana terikat oleh perjanjian atau hukum.
12 Silsilatul Baul Orang yang ditimpa saban-saban kecing
13 Solat Dhuha Solat sunah 2 raka’at atau 8 raka’at atau 12 raka’at yangwaktunya mulai terbitnya matahari setinggi tombak (sekitar jam 8 pagi) hingga menjelang waktu dzuhur.
14 Solat Hajat Solat sunah 2 raka’at yang waktunya tidak ditentukan, sesudah bersalam maka berdo’alh kepada Allah sesuai dengan hajatnya.
15 Solat Istikharah Solat sunah 2 raka’at minta pilihan terbaik kepad Allah, waktu mengmalkannya tidak ada ketentuan. Sesudah solat maka memohonlah do’a kepada Allah akan segala apa yang menjadi pilihan dari  hajatnya
16 Solat Istisqa Solat sunah 2 raka’at untuk meminta hujan yang dikerjakan dengan berjama’ah.
17 Solat Khauf Solat ketika dalam keadaan ketakutan, misalnya peperangan.
18 Solat Khusuf Solat sunah 2 raka’at jika terjadi gerhana bulan, jika terjadi gerhana matahari disebut solat kusuf.
19 Solat Musafir solat sunah 2 raka’at ketika akan bepergian atau pulang dari bepergian.
20 Solat Rawatib solat sunnah yang mengiringi solat fardhu (qobliyah dan Ba’diyah).
21 Solat Tahajjud solat sunah 2 raka’at yang jumlahnya tidak dibatasi, diahiri dengan solat witir. Waktunya setelah bangun tidur pada waktu Isya atau sedudah larut malam hingga menjelang shubuh.
22 Solat Tahiyatul Masjid solat sunah 2 raka’at ketika telah memasuki masjid.
23 Solat Tarawih solat sunnah yang dikerjakan secara berjama’ah pada bulan Ramadhan.
24 Solat Witir solat yang bilangan roka’atnya ganjil, mislanya satu, tiga, lima, tujuh, sembilan atau sebelas raka’at.
25 Sujud Tilawah Sujud setelah membaca ayat-ayat sajadah atau mendengar bacaan ayat-ayat sajadah jika pembacanya bersujud.
26 Sunnah/Hadits segala perbuatan, percakapan dan segala sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi (taqrir); sunnah/hadits adalah sebagai sandaran hukum islam.
27 Sunnah/Mustahab/Mandub Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa; misalnya puasa Isnin-Khamis, dll.
28 Syarikah Perkongsian yang terjadi antara dua pihak atau beberapa pihak untuk menarik keuntungan, misalnya dalam usaha perdagangan, hukumnya jaiz atau mubah (boleh).
29 Syari’At Melakasanakan perintah wajib dengan segala bentuknya.
30 Syuf’Ah Hak paksa menguasai suatu barang yang tidak dapat dibagi. Misalnya tanah atau rumah yang dipunyai dengan berserikat. Jika batas-batas atau bahagiannya telah jelas maka hak orang tersebut dapat dijual k
Tentang Kamus Agama Islam

Kamus Kamus Agama Islam ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Agama Islam, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.